Mai 2, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiKamermūzikas dienas Pļaviņās 2022

Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2022

             Zemgales Plānošanas reģionā noslēdzies Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Zemgales Kultūras programmas 2022” projektu konkurss. Konkursam tika iesniegti 73 projektu pieteikumi. Ekspertu komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam tika iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bija sīva, tomēr, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 40 projektus, tai skaitā piešķirot EUR 1850 Pļaviņu Mūzikas skolas izstrādātajam projektam “Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2022”. Tāpēc droši varam teikt – Kamermūzikas dienas Pļaviņās turpināsies arī šajā gadā!

       Kamermūzikas dienu koncerts norisināsies 30. septembrī Pļaviņu kultūras centrā. Ko šajā gadā piedāvāsim saviem klausītājiem? Šogad ciemos gaidīsim mūziķu apvienību “Xylem trio” – Rihards Zaļupe (marimba), Oskars Petrauskis (saksofons) un Raimonds Petrauskis (taustiņinstrumenti) ar koncertprogrammu “Dziesmas bez vārdiem”.

          Projekta ietvaros Mūzikas skolā plānota arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesora Arigo Štrāla meistarklase vijoles spēlē reģiona mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mai 2, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPļaviņu Mūzikas skolas jauno pianistu sasniegumi konkursā Spānijā

Pļaviņu Mūzikas skolas jauno pianistu sasniegumi konkursā Spānijā

          27. aprīlī Spānijā norisinājās Starptautiskais konkurss – festivāls “Ola de Talentos”, kurā arī  piedalījās Pļaviņu Mūzikas skolas jaunie pianisti: Gustavs Briedis 1. klavieru kl. (ped. Sigita Vilkaplātere) , Magdalena Meinuza 1. klavieru kl. (ped. Sarmīte Ambaine) un Matīss Briedis 2. klavieru kl. (ped. Sigita Vilkaplātere). Visi konkursa dalībnieki startēja  grupā – kategorija B: 7-10 gadi, nominācija: solo – piano. Jauno pianistu sniegumu (uzfilmētu un veidotu YouTube, ievērojot visus konkursa rīkotāju nosacījumus) vērtēja starptautiska žūrija.

            Prieks, gandarījums un lepnums par mūsu skolas audzēkņu labo sniegumu konkursā, jo saņemot diplomus uzzinājām, ka 2. klavieru klases audzēknis Matīss Briedis ir ieguvis 1. vietu,  1. klavieru klases audzēknis Gustavs Briedis 2. vietu un 1. klavieru klases audzēkne Magdalena Meinuza 2. vietu.

             Matīss šajā mācību gadā ir piedalījies četros starptautiskos konkursos un visos guvis godalgotas vietas, Gustavam šis bija otrais konkurss un arī abos ir godalgotas vietas, Magdalenai šī bija pirmā konkursa pieredze, kurā arī ir iegūta  godalgotu vieta.

         Katra uzstāšanās klātienē, tā arī attālināti, pilnveido un attīsta audzēkņu klavierspēles prasmes, veido viņu skatuves pieredzi, motivē un rosina apgūt jaunus skaņdarbus. Jaunajiem pianistiem novēlu neapstāties pie sasniegtā un turpināt pilnveidot un attīstīt savas klavierspēles prasmes.

               Skolotājas Sarmīte Ambaine un Sigita Vilkaplātere saņēma Sertifikātus no konkursa organizatoriem par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

            Sveicam: 2. klavieru klases audzēkni Matīsu Briedi (ped. Sigita Vilkaplātere) ar   iegūto 1. vietu Starptautiskajā konkursā – festivālā “Ola de Talentos” Spānijā

                              1. klavieru klases audzēkni Gustavu Briedi (ped. Sigita Vilkaplātere) ar iegūtu 2. vietu Starptautiskajā konkursā – festivālā  “Ola de Talentos” Spānijā

                              1. klavieru klases audzēkni Magdalenu Meinuzu (ped. Sarmīte Ambaine) ar iegūtu 2. vietu Starptautiskajā konkursā – festivālā “Ola de Talentos” Spānijā

            Paldies vecākiem par atbalstu.

            Tik uz priekšu, uz jauniem mērķiem un to sasniegšanu!

Sigita Vilkaplātere, Pļaviņu Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja

Apr 25, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSveicam jaunos akordeonistus!

Sveicam jaunos akordeonistus!

                 No šī gada 8.  līdz 11. aprīlim attālināti norisinājās XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss „Naujene – 2022″. Konkursa mērķi – veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi, paaugstināt atskaņojuma kultūras un  mākslinieciskas gaumes izkopšanu, atklāt jaunus talantus, kā arī popularizēt akordeona spēli.

                   Pļaviņu Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja divi pirmās klases audzēkņi Kirils Kostins un Maksims Šlems, kuri savā vecuma grupā ieguva 3 vietu. Kopumā konkursā piedalījās 60 audzēkņi no Latvijas, Igaunijas, Moldovas un Polijas.

                  Sveicam Kirilu un Maksimu ar pirmajiem radošajiem sasniegumiem!

Jeļena Nitecka, Pļaviņu Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja

Apr 14, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPļaviņu Mūzikas skolas pianisti piedalās V Latgales reģiona Jauno pianistu festivālā

Pļaviņu Mūzikas skolas pianisti piedalās V Latgales reģiona Jauno pianistu festivālā

        Saulainā un pavasarīgā 13. aprīļa rītā  četri Pļaviņu Mūzikas jaunie pianisti:  Gustavs Briedis 1. klavieru kl. (ped. S. Vilkaplātere), Magdalena Meinuza 1. klavieru kl. (ped. S. Ambaine),  Laura Bonda 2. klavieru kl. (ped. S. Ambaine) un  Matīss Briedis 2. klavieru kl. (ped. S. Vilkaplātere), devās ceļā uz Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, lai piedalītos V Latgales reģiona Jauno pianistu festivālā.

        Festivālā piedalījās 22 jaunie pianisti no Pļaviņu, Preiļu, Krāslavas, Naujenes, Dagdas un Daugavpils Mūzikas skolas. Katrs jaunais pianists atskaņoja vienu skaņdarbu un  uzstāšanās laikā lielajā ekrānā varēja redzēt viņa jau iepriekš mājās uzzīmēto zīmējumu par atskaņojamo skaņdarbu. Prieks, ka audzēkņiem beidzot bija iespēja uzstāties publikas priekšā, klausīties un redzēt pārējo festivāla dalībnieku priekšnesumus, radot, attīstot un pilnveidojot priekšstatu par uzstāšanos. Neliela uzstāšanās pieredze līdz šim bija Gustavam, piedaloties vienā Starptautiskā konkursā attālināti, bet lielāka – Matīsam, kurš jau bija piedalījies meistarklasēs un trijos Starptautiskos konkursos attālināti. Savukārt Magdalenai un Laurai tā bija pirmā lielākā uzstāšanās publikas priekšā. Prieks un gandarījums par jauno pianistu drosmi un labo sniegumu festivālā.

        Visi festivāla dalībnieki saņēma dāvaniņas un Pateicības rakstus  par dalību festivālā, kā arī tika iemūžināti kopīgā foto. Pārsteiguma balvu kā jaunākais festivāla dalībnieks saņēma Gustavs Briedis.

          Pēc Jauno pianistu festivāla sagādājām Gustavam, Magdalenai, Laurai un Matīsam pārsteigumu, aizvedot viņus nelielā ekskursijā uz Latgales Zoodārzu. Mājupceļs bija pilns smieklu un jautru bērnu čalu, tāpēc gribas cerēt, ka šis brauciens uz Jauno pianistu festivālu paliks bērnu atmiņās un motivēs viņus pilnveidot un attīstīt savas klavierspēles prasmes.

Sigita Vilkaplātere, Pļaviņu Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja

Apr 6, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiAptauja audzēkņu uzņemšanai 1. klasē

Aptauja audzēkņu uzņemšanai 1. klasē

                                           Nāc mācīties! Izvēlies, ko vēlies!

             Kultūrizglītība ir unikāla vērtība, tā ir Latvijas bagātība.  Mācības mūzikas skolā dod iespēju uzplaukt katram jaunajam talantam.  Mūzikas skolās pirmos soļus spēruši daudzi pasaules slavu ieguvušie latviešu mūziķi.

             Gatavojoties nākamajam mācību gadam, esam uzsākuši apzināt jaunos mūzikas talantus Pļaviņās.  2022./23. mācību gadā piedāvājam apgūt klavierspēli, akordeona spēli, vijoles spēli, kā arī pūšamos instrumentus – flautu, saksofonu, trombonu, eifoniju. Savukārt vokālās prasmes aicinām attīstīt un pilnveidot kora klasē.  Ja esat lēmuši pievienoties mūsu muzikālajam kolektīvam, tad piesakieties https://ej.uz/vo5j

Apr 5, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiLai skan mūzika visā pasaulē!

Lai skan mūzika visā pasaulē!

              Mūzika uzrunā katru, raisot pozitīvas emocijas un vairojot labas domas. Tā ir māksla, kuras valodu saprot ikviens. Klausoties mūziku, nevajag vārdus, ar daudzveidīgiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem tā spēj uzrunāt klausītāju viņam saprotamā veidā. Savulaik Vēbers K. rakstīja: “Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda”.

            Aprīļa mēnesī mūzikas teorijas stundās Pļaviņu Mūzikas skolas skolēni iepazīst interesanto, bagāto ukraiņu mūzikas kultūras mantojumu. Solfedžo stundās skolēni dzied ukraiņu tautasdziesmas, mūzikas literatūrā ir iespēja klausīties ievērojamāko Ukrainas komponistu muzikālos darbus un izzināt komponistu dzīvesstāstus. Tā iepazīts gan Nikolaja Lisenko (ukr. Микола Лисенко) https://www.youtube.com/watch?v=s1lGYjao6dQ, gan Dmitrija Bortņanska, gan Konstantīna Meladzes dzīves gājums, gan muzikālais mantojums.

            Pievienojoties Lunačarska teiktajam, ka “vārds un darbība iegūst augstu, cildenu nozīmību, kad mūzika tos paceļ uz saviem spārniem”, Pļaviņu Mūzikas skolas mūziķi pievienojas miera sveicienam, laba vēlējumiem un cerībai, ka mūzika atgriezīsies arī Ukrainas mājās, skolās un koncertzālēs.

Maija Kīne, Pļaviņu Mūzikas skolas mūzikas teorijas skolotāja

Apr 4, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPļaviņu Mūzikas skolas vārds izskan Rumānijā

Pļaviņu Mūzikas skolas vārds izskan Rumānijā

        Marta beigās Timišoarā Rumānijā notika attālinātais VII International Art “LiveMuseArt” festivāls, kurā piedalījās Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi Gustavs Briedis 1. klavieru klase un Matīss Briedis 2. klavieru klase. Gustavs piedalījās visjaunāko dalībnieku A grupā  (6-8 gadi), bet Matīss B grupā (9-10). Dalībnieku sniegumu vērtēja starptautiska žūrija, izvērtējot iesūtītos video YouTube formātā. Prieks un gandarījums bija uzzinot rezultātus un saņemot diplomus. Gustavs šajā festivālā ieguva 1. vietu un arī Matīss ieguva 1. vietu. Abus jaunos pianistus dalībai festivālā sagatavoja skolotāja Sigita Vilkaplātere.

         Paldies vecākiem par atbalstu un jaunajiem pianistiem par uzcītību un vēlmi apgūt klavierspēli.

Sveicam 1. klavieru klases audzēkni Gustavu Briedi ar iegūto 1. vietu VII International Art “LiveMuseArt” festivālā un 2. klavieru klases audzēkni Matīsu Briedi ar iegūto 1. vietu VII International Art “LiveMuseArt” festivālā un lepojamies ar sasniegumiem!

Sigita Vilkaplātere, Gustava un Matīsa klavieru skolotāja

Mar 30, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiGaidot skolas jubileju, organizējam konkursu jaunajiem vijolniekiem

Gaidot skolas jubileju, organizējam konkursu jaunajiem vijolniekiem

           Šī gada rudenī atzīmēsim Pļaviņu Mūzikas skolas 65 gadu jubileju. Godinot skolas pirmo direktoru un vijoles spēles pedagogu Tālivaldi Mekšu  (1915.-1986.), aizsāksim jaunu tradīciju – ikgadēju konkursu rīkošanu  jaunajiem talantīgajiem vijolniekiem, Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem.

              Tālivalža Mekša 1. jauno vijolnieku konkurss norisināsies 25. novembrī Pļaviņu Mūzikas skolā.

KONKURSA  NOLIKUMS

PIETEIKUMS

(Foto – Tālivaldis Mekšs)

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mar 29, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPūtēji konkursos pierāda sevi

Pūtēji konkursos pierāda sevi

        Attālinātais darbs ir licis apgūt jaunas prasmes video veidošanā un devis iespēju piedalīties visdažādākajos konkursos. Tiem sākām gatavoties jau laicīgi un nu – beidzot ir arī rezultāti.

      Gatavošanās konkursam ir nopietns papildus darbs, kas izdodas tikai uzņēmīgākajiem audzēkņiem. Tāpēc patiess prieks, ka mūsu salīdzinoši nelielā skola spēj veiksmīgi konkurēt starptautiskajos konkursos, muzicējot kopā ar dažādu valstu jaunajiem māksliniekiem. Protams, ka tas ir arī pedagogu nopelns, tāpēc vislielākās uzslavas kolēģēm – koncertmeistarēm Sigitai Vilkaplāterei un Sarmītei Ambainei par drošo atbalsta plecu, gatavojoties un sniedzot priekšnesumus. Saņemot konkursu rezultātus, esmu lepna, ka Kārlis Strazdiņš ir bijis arī mans skolotājs un joprojām augstvērtīgi gatavo jaunos mūziķus.

        Laika posmā no februāra līdz martam piedalījāmies divos attālinātos konkursos, kur jauno mūziķu iesūtītos video ierakstus 25 ballu sistēmā izvērtēja daudznacionāla žūrija.

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ”Naujene Wind 2022”( attālināti)-

Artjoms Šlems 1. saksofona klase-  2.vieta (20 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Kaiva Annika Avotiņa 4. flautas klase-  3.vieta (19.8 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere;

Antra Čepule 7. flautas klase-  Diploms (17.9 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere.

III STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2022”(attālināti)-

Artjoms Šlems 1. saksofona klase- 1.vieta (23 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Ričards Krūmiņš 1. eifonija klase- 2.vieta (20.5 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Armands Striķis 2. saksofona klases-  2.vieta (20.67 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Kaiva Annika Avotiņa 4. flautas klase-  3.vieta (19.88 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere;

Antra Čepule 7. flautas klase-  3.vieta (18.27 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere.

Apsveicu audzēkņus un kolēģus ar panākumiem un novēlu veiksmi turpmākajos konkursos!

Metodiskās komisijas “Pūšaminstrumentu spēle” vadītāja Aiva Siliņa

Mar 2, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiAtbalstīts projekts jaunu klavieru iegādei

Atbalstīts projekts jaunu klavieru iegādei

          Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna iegādei ieguvis Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādātais projekts.

         Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

         Jauna pianīna iegāde nodrošinās Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicinās skolas  konkurētspēju.

Lapas:«1...567891011...30»