Feb 22, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Valsts konkurss klavierspēlē

  Šī gada 15. un 18. februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Lielajā zālē notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārta. Tajā piedalījās Daugavpils reģiona mūzikas skolu audzēkņi.

No Pļaviņu Mūzikas skolas šajā konkursā I grupā (1.- 3. kl. audzēkņi) piedalījās 3. klases audzēkne Renāte Jankuna

(ped. Sarmīte Ambaine), bet III grupā (6. – 8. klases audzēkņi) piedalījās 7. klases audzēkne Sonora Balode ( ped. Sigita Vilkaplātere) un 7. klases audzēkne Agita Cukanova (ped.Sigita Vilkaplātere), skat. foto.

Šajā konkursā audzēknēm bija jāatskaņo plaša programma, kurā bija jāiekļauj brīvas izvēles latviešu komponista skaņdarbs; viens vai vairāki skaņdarbi, kuri komponēti līdz 20. gs. un viens vai vairāki skaņdarbi, kuri komponēti 20. – 21. gs. Tas prasīja lielu izturību un spēju iejusties dažādos gadsimtos, parādot savu pianistiskās tehnikas līmeni, artistiskumu, skaņdarbu satura izpratni, māksliniecisko sniegumu un skatuvisko noturību.

Tāpēc ir patiess prieks par veiksmīgu sniegumu – pēc iegūto punktu skaita  7. klases audzēknes Sonora Balode un Agita Cukanova (ped. Sigita Vilkaplātere) Valsts konkursa II kārtā ir ieguvušas Atzinību.

Katrs konkurss attīsta audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, kā arī veido izpratni par dažādu stilu un laikmetu mūziku.

Neapstāties pie sasniegtā, lai veicas arī turpmāk !

Skolotāja Sigita

Feb 9, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Gaidot pavasari, svilpojam Daugavpilī!

              Trešdien, 8. februārī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā notika VI Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss Latgales svilpaunieki, kurā piedalījās audzēkņi, kas apvienojušies dažādos ansambļu sastāvos.

            Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu bērnu interesi par muzicēšanu ansamblī, veidotu jaunus radošus  kontaktus  un atbalstītu jaunos talantus. Dalībniekus vērtē vairākās grupās – dueti, trio, kvarteti vai lielāki sastāvi. Konkursa nolikumā ir prasība, ka jaunajiem māksliniekiem jāuzstājas bez klavieru pavadījuma.

                Mūsu skolu šogad pārstāvēja flautu duets Krista Priede un Una Ivanova (ped. A. Siliņa). Šis ansamblis savu darbību uzsāka tikai 2016. gada septembrī, kad, sākoties jaunajam mācību gadam, bija skaidrs, ka bijušais kvartets ir pārvērties duetā. Zinot, ka spēlēt divatā ir interesantāk kā solo, turpinājām muzicēt šādā sastāvā.

             Sagaidot rezultātus uzzinājām, ka duetam ir izdevies iegūt 3. vietu konkursā.

            Žūrijas pārstāve Inga Grīnvalde (Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles pedagogs, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Metodiskās komisijas vadītāja, simfoniskā orķestra un pūtēju orķestra pūšaminstrumentu grupu darbu vadītāja, Flautu ansambļa Con anima vadītāja), vērtējot priekšnesumus, teica: ,,Rezultāti būtu vēl labāki, ja uzstājoties būtu jūtama dzirkstele. Iespējams, ka jaunajiem māksliniekiem traucē uztraukums.’’

            Vēlu  topošajām māksliniecēm atrast sajūtu, kas palīdzētu katru priekšnesumu veidot arvien drošāku un interesantāku!

Skolotāja Aiva

Feb 9, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Valsts konkurss Dziedāšanā

            Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika-Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta Daugavpils reģionā notika 25. janvārī.

           Pļaviņu Mūzikas skolu šajā kārtā pārstāvēja 1. kora klases audzēknes Luīze Teterovska un Amanda Rudzīte. Pēc nolikuma dziedātāji izpildīja divas dziesmas – vienu tautas dziesmu a capella un otru brīvas izvēles oriģināldziesmu.

          Šoreiz konkursa dalībniecēm lielākais pārbaudījums bija tieši a capella dziedājums.  Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā Amanda Rudzīte saņēma Atzinības rakstu. Ikviens konkurss ir laba pieredze savas dziedātprasmes izaugsmei.

Skolotāja Iveta Bērziņa