Mar 6, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Festivāls Vispārējās klavierēs

        Šī gada 3. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika IV Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs. Festivāla uzdevums bija popularizēt mācību priekšmetus Vispārējās klavieres un kolektīvā muzicēšana.

     Šajā festivālā piedalījās 19 mūzikas skolu audzēkņi no visas Latvijas, kuri ikdienā mūzikas skolās apgūst dažādus mūzikas instrumentus – kā vijole, flauta, akordeons ,saksofons, eifonijs, arfa, ģitāra, sitaminstrumenti vai arī apgūst vokālo mākslu, taču festivālā viņi visi rādīja savas prasmes un iemaņas klavierspēlē.

         Festivāla dalībnieki atskaņoja dažāda rakstura un stila skaņdarbus, muzicējot gan solo, gan klavieru ansambļos, kā arī iejūtoties koncertmeistaru lomā, atskaņojot pavadījumus saviem draugiem, brāļiem, māsām un skolas biedriem, tādejādi parādot savu daudzpusību, pilnveidojot publiskās uzstāšanās pieredzi  un vienkārši radot prieku gan sev , gan klausītājiem.

         Arī  Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi bijā šī festivāla dalībnieku vidū. Festivālā piedalījās Paula Bicāla ( 2. flautas kl.) un Laila Bicāla ( 4. flautas kl.), kuras abas kopā muzicēja klavieru ansamblī, kā arī Una Bērziņa ( 5. vijoles kl.), kura spēlēja klavieres solo. Visas audzēknes festivālam sagatavoja skolotāja Sigita Vilkaplātere. Festivāla gaisotne bija jauka un brīva, visiem dalībniekiem bija iespēja vienam otra priekšnesumu noklausīties un  „nesaskumt” par neiegūtām vietām, jo visi dalībnieki saņēma Pateicības rakstus.

Liels paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu un audzēknēm par drosmi un izturību.

Skolotāja Sigita

Mar 3, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Veiksmīgs starts Rēzeknē!

           Tieši 1. marta agrā rītā, kad gads iesoļo pavasara mēnesī, Pļaviņu Mūzikas skolas pūtēji devās ceļa uz Rēzekni, lai piedalītos V Latgales Mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu spēle un IP sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursā.

          Katrs konkurss tiek organizēts ar noteiktu mērķi. Šoreiz  tie bija  – rosināt audzēkņos interesi par pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātes izvēli, veicināt interesi par profesionāla mūziķa karjeras izvēli un veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

         Dalībnieki tika dalīti divās grupās: 1. grupa: 1. – 3. klašu audzēkņi, bet 2. grupa: 4. – 6. (7.) klašu audzēkņi katrā instrumentā. Konkursantu sniegumu vērtē 25 ballu sistēmā.

         Mūsu skolu pārstāvēja 3 audzēknes – Antra Čepule 2.flautas klase (ped. A.Siliņa), Krista Priede 7.flautas klase (ped. A.Siliņa) un Samanta Jansone 3.saksofona klase (ped. K. Strazdiņš). Uz skatuves jaunās mākslinieces atbalstīja koncertmeistare Sarmīte Ambaine.

       Patīkams bija rezultātu uzzināšanas brīdis, jo visas trīs jaunās mākslinieces ir ieguvušas godalgotas vietas – Antra savā pirmajā konkursā ieguva 2.vietu (21p.) jaunākajā flautas grupā, bet Krista ieguva 2.vietu (21p.)vecākajā flautas grupā.

        Īpašs prieks par Samantas veiksmi, kura jaunākajā saksofonistu grupā izcīnījusi 1.vietu (23p.).

Apsveicu kolēģi Kārli un pateicos vecākiem par atbalstu jauno mākslinieku līkumotajā ceļā uz panākumiem!

 

Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet,
Ir jāmācās atrast un nepagurt,
No slapjiem žagariem uguni kurt,
No nespodra krama dzirksteli šķilt,
Un sasildīt citus, gan pašam silt.

(J. Sirmbārdis)

Skolotāja Aiva

Feb 22, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Valsts konkurss klavierspēlē

  Šī gada 15. un 18. februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Lielajā zālē notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārta. Tajā piedalījās Daugavpils reģiona mūzikas skolu audzēkņi.

No Pļaviņu Mūzikas skolas šajā konkursā I grupā (1.- 3. kl. audzēkņi) piedalījās 3. klases audzēkne Renāte Jankuna

(ped. Sarmīte Ambaine), bet III grupā (6. – 8. klases audzēkņi) piedalījās 7. klases audzēkne Sonora Balode ( ped. Sigita Vilkaplātere) un 7. klases audzēkne Agita Cukanova (ped.Sigita Vilkaplātere), skat. foto.

Šajā konkursā audzēknēm bija jāatskaņo plaša programma, kurā bija jāiekļauj brīvas izvēles latviešu komponista skaņdarbs; viens vai vairāki skaņdarbi, kuri komponēti līdz 20. gs. un viens vai vairāki skaņdarbi, kuri komponēti 20. – 21. gs. Tas prasīja lielu izturību un spēju iejusties dažādos gadsimtos, parādot savu pianistiskās tehnikas līmeni, artistiskumu, skaņdarbu satura izpratni, māksliniecisko sniegumu un skatuvisko noturību.

Tāpēc ir patiess prieks par veiksmīgu sniegumu – pēc iegūto punktu skaita  7. klases audzēknes Sonora Balode un Agita Cukanova (ped. Sigita Vilkaplātere) Valsts konkursa II kārtā ir ieguvušas Atzinību.

Katrs konkurss attīsta audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, kā arī veido izpratni par dažādu stilu un laikmetu mūziku.

Neapstāties pie sasniegtā, lai veicas arī turpmāk !

Skolotāja Sigita

Feb 9, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Gaidot pavasari, svilpojam Daugavpilī!

              Trešdien, 8. februārī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā notika VI Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss Latgales svilpaunieki, kurā piedalījās audzēkņi, kas apvienojušies dažādos ansambļu sastāvos.

            Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu bērnu interesi par muzicēšanu ansamblī, veidotu jaunus radošus  kontaktus  un atbalstītu jaunos talantus. Dalībniekus vērtē vairākās grupās – dueti, trio, kvarteti vai lielāki sastāvi. Konkursa nolikumā ir prasība, ka jaunajiem māksliniekiem jāuzstājas bez klavieru pavadījuma.

                Mūsu skolu šogad pārstāvēja flautu duets Krista Priede un Una Ivanova (ped. A. Siliņa). Šis ansamblis savu darbību uzsāka tikai 2016. gada septembrī, kad, sākoties jaunajam mācību gadam, bija skaidrs, ka bijušais kvartets ir pārvērties duetā. Zinot, ka spēlēt divatā ir interesantāk kā solo, turpinājām muzicēt šādā sastāvā.

             Sagaidot rezultātus uzzinājām, ka duetam ir izdevies iegūt 3. vietu konkursā.

            Žūrijas pārstāve Inga Grīnvalde (Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles pedagogs, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Metodiskās komisijas vadītāja, simfoniskā orķestra un pūtēju orķestra pūšaminstrumentu grupu darbu vadītāja, Flautu ansambļa Con anima vadītāja), vērtējot priekšnesumus, teica: ,,Rezultāti būtu vēl labāki, ja uzstājoties būtu jūtama dzirkstele. Iespējams, ka jaunajiem māksliniekiem traucē uztraukums.’’

            Vēlu  topošajām māksliniecēm atrast sajūtu, kas palīdzētu katru priekšnesumu veidot arvien drošāku un interesantāku!

Skolotāja Aiva

Feb 9, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Valsts konkurss Dziedāšanā

            Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika-Kora klase audzēkņu valsts konkursa II kārta Daugavpils reģionā notika 25. janvārī.

           Pļaviņu Mūzikas skolu šajā kārtā pārstāvēja 1. kora klases audzēknes Luīze Teterovska un Amanda Rudzīte. Pēc nolikuma dziedātāji izpildīja divas dziesmas – vienu tautas dziesmu a capella un otru brīvas izvēles oriģināldziesmu.

          Šoreiz konkursa dalībniecēm lielākais pārbaudījums bija tieši a capella dziedājums.  Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā Amanda Rudzīte saņēma Atzinības rakstu. Ikviens konkurss ir laba pieredze savas dziedātprasmes izaugsmei.

Skolotāja Iveta Bērziņa