Mar 9, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgti“Iepazīstam instrumentus!” Vijole  

“Iepazīstam instrumentus!” Vijole  

            8.martā Mūzikas skolas zālē pirmo reizi notika pasākumu cikla „Iepazīsim instrumentus!” pirmais pasākums.

            Goda vieta tika atvēlēta brīnišķīgajam stīgu instrumentam – vijolei. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par instrumenta uzbūvi,  uzzināt daudzus un dažādus faktus par šī skanīgā stīgu instrumenta vēsturi, par vijoļspēles attīstību, kā arī  par izcilākajiem vijolniekiem Latvijā un pasaulē.

            Savas vijoļspēles prasmes demonstrēja Mūzikas skolas vijoles klases audzēknes Denija Krūmiņa, Kristīne Lindenberga, Sofija Anna Birkāne, Elīna Upeniece (koncertmeistare Sigita Vilkaplātere). Klausījāmies arī pasaulslavenus mūziķus video ierakstos.

Vijoles klase pedagogs  Sarmīte Viola Kokamegi

Mar 7, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiApceļojam Latgali!

Apceļojam Latgali!

        Marts ir aktīvs mēnesis jaunajiem mūziķiem, jo tikko atgriezušies no starptautiskā konkursa ,,Naujene Wind 2018’’ Daugavpilī, sākām gatavoties nākošajam priekšnesumam Rēzeknē.

Jau sesto reizi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola organizē Latgales mūzika skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursu. Konkursa mērķis  ir veicināt audzēkņu interesi par profesionāla mūziķa karjeras veidošanu  un attīstīt audzēkņu un pedagogu profesionālās meistarības izaugsmi Latgales reģionā.

       6. martā bija plānots uzstāties Flautas spēles un Saksofona   spēles audzēkņiem. Tāpēc žūrijā bija izcili šo jomu speciālisti –  saksofonists  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  profesors Artis Sīmanis, flautistes  Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja Inga Grīnvalde  un Latvijas Flautistu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Flautas spēles, Orķestra repertuāra un Koka pūšamo instrumentu kvinteta pasniedzēja, asociētā profesore Ilona Meija.

       Dalībnieki bija sadalīti divās grupās – 1. grupā 1.- 3.klašu audzēkņi, 2. grupā 4.- 7.klašu audzēkņi. Katram audzēknim bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi, ko katrs žūrijas loceklis vērtēja 10 ballu sistēmā (maksimālais vērtējums 30 balles).

            Pļaviņu Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja divas audzēknes – flautiste Antra Čepule 3. klase (ped. Aiva Siliņa) un saksofoniste Samanta Jansone 4. klase (ped. Kārlis Strazdiņš).

           Abas jaunās mūziķes pierādīja spēju koncentrēties un sniegt pietiekoši kvalitatīvu priekšnesumu. Patiess prieks bija uzzināt  žūrijas vērtējumu – 1. flautu grupā Antrai Čepulei  3. vieta  (23,5 balles) un  Samantai Jansonei 2. saksofonu grupā Atzinība (20 balles).

        Veiksmīgi startēt un veidot kvalitatīvus priekšnesumus audzēknēm palīdzēja nenogurstošā koncertmeistare Sigita Vilkaplātere.

         Lepojos ar mūsu skolas jaunajiem talantiem un aktīvajiem kolēģiem, kas izprot konkursu nepieciešamību skolas vārda un profesionālās meistarības spodrināšanā! Lai mums viss izdodas arī turpmāk!

Flautas pedagogs Aiva Siliņa

Mar 5, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiVispārējo klavieru festivāls

Vispārējo klavieru festivāls

      Šī gada 2. martā Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā notika V Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs.      

      Festivāla mērķis ir pilnveidot audzēkņu publiskās uzstāšanās pieredzi, dodot iespēju labākajiem audzēkņiem nodemonstrēt savas prasmes klavierspēlē, jo ikdienā viņi apgūst citus mūzikas instrumentus – vijoli, pūšaminstrumentus, akordeonu  vai vokālo mākslu.

      Šogad festivāla dalībnieku programmās bija jāiekļauj Skandināvijas un Baltijas valstu komponistu skaņdarbi. 

      Dalībnieki uzstājās gan klavieru solo, gan klavieru ansambļos, gan ansambļos klavierēm ar dažādiem instrumentiem vai vokālu.

Festivālā piedalījās vairāk kā 50 audzēkņi no 15 Latvijas Mūzikas skolām un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas.

         Dalībnieku vidū bija arī mūsu skolas 6. klases audzēkne Una Bērziņa (ped. Sigita Vilkaplātere). Mūzikas skolā Una apgūst vijoles spēli, taču šoreiz Una rādīja savas klavierspēles prasmes, atskaņojot divus skaņdarbus. Una šādā festivālā piedalījās jau otro gadu. Katra uzstāšanās publikas priekšā pilnveido un attīsta apgūtās prasmes, dod iespēju noklausīties arī citu mūzikas skolu audzēkņu sniegumu.

Liels paldies Unas vecākiem par atsaucību un atbalstu!

Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

Mar 3, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiSpītējot salam un vīrusiem

Spītējot salam un vīrusiem

         1.marts, neraugoties uz to, ka ir pavasara mēnesis, atnāca ar salu un brāzmainu vēju. Tas tomēr nenobiedēja jaunās  pūšaminstrumentu spēles mākslinieces, kas bija cītīgi gatavojušās šai dienai, lai piedalītos I Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „Naujene WIND 2018”, kas notika Daugavpilī.

Kā jau visi konkursi, arī šis tiek organizēts ar konkrētu mērķi. Domāju, ka šoreiz svarīgākais bija

attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus un veidot pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

            Konkursa žūriju veidoja Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas un Ukrainas pārstāvji, bet dalībnieku vidū bija jaunie mākslinieki no Lietuvas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Horvātijas un 38 Latvijas Mūzikas skolām.

           Pļaviņu Mūzikas skolu konkursā gatavojās pārstāvēt trīs audzēkņi – Keita Kristiāna Brūniņa 1.flautas klase (ped.A.Siliņa), Antra Čepule 3.flautas klase (ped. A. Siliņa) un Samanta Jansone 4.saksofona klase (ped. K. Strazdiņš). Diemžēl vīruss ieviesa dalībnieku sastāvā izmaiņas un Samanta bija spiesta palikt mājās.

             Keitai Kristiānai Brūniņai, kura flautas spēli apgūst tikai 6 mēnešus, šis bija debijas konkurss un nopietna pieredze nākotnei. Tāpēc prieks par augstu novērtējumu ir liels. Keita savā grupā ieguva 19.38 punktus no 25 iespējamajiem un ierindojās 3.vietā!

            Antra Čepule piedalās konkursos jau otro gadu un ar katru uzstāšanos arvien labāk apgūst pieredzi, ko mākslinieki sauc par skatuves noturību. Gandarījums par 2.vietu ar iegūtiem 21.20 punktiem no 25.

            Gatavojoties konkursam un uz skatuves drošs atbalsts jaunajām māksliniecēm ir koncertmeistare Sigita Vilkaplātere.

Apsveicu audzēknes ar veiksmīgu startu! Paldies māksliniecēm un kolēģiem par ieguldīto darbu. Novēlu nezaudēt cīņas sparu arī turpmāk!

Flautas pedagogs Aiva Siliņa

Feb 27, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiStarptautiskajā akordeonistu konkursā Koknesē  

Starptautiskajā akordeonistu konkursā Koknesē  

            Šī gada 24. februārī Kokneses mūzikas skolā notika I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss.

           Konkursa mērķis – aktivizēt audzēkņu un pedagogu interesi par akordeona spēli, popularizēt akordeona spēli plašai auditorijai, kā arī akcentēt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas pozitīvo nozīmību.

          Konkursā piedalījās jaunie mūziķi no visiem Latvijas reģioniem, kā arī no Lietuvas mūzikas skolām. Konkursa dalībniekiem bija jāatskaņo polifonija vai skaņdarbs ar polifonijas elementiem un brīvas izvēles skaņdarbs, jebkurā stilā un žanrā.

        Pļaviņu Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja 4. akordeona klases audzēknis Roberts Mačs (pedagogs Jeļena Nitecka).

        Apsveicam Robertu ar konkursā iegūto Atzinības rakstu un vēlam radošus panākumus turpmākajos akordeona spēles konkursos.

Feb 19, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMuzicē ģimenes!

Muzicē ģimenes!

            Šī  gada 23. martā Mūzikas skolā pirmo reizi norisināsies dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki, kuros aicinām piedalīties mūsu skolas audzēkņus kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, draugiem.

            Muzicēšana, došanās pārgājienos vai spēļu spēlēšana – nav nozīmes, kāda ir aktivitāte, svarīgākais, ka tā tiek darīta kopā ar visu ģimeni, jo šādi pavadīts laiks ir vislielākā vērtība. 

          Aicinām jau šodien grāmatu plauktos sameklēt dziesmu klades un ziemas tumšos vakarus piepildīt ar mūzikas skaņām. Esam pārliecināti –  pavasarī koncertā “Muzicē ģimenes!” atklāsim jaunus talantus! Lai jums daudz radošu ideju!

Jan 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiPrieks dāvāt prieku!

Prieks dāvāt prieku!

               Jau atkal gads ir apskrēji savu apli un iegriezies Ziemassvētku finiša taisnē. Mēs katrs pārdomājam gada laikā paveikto, plānojam jaunus darbus un cenšamies sakārtot domas un vidi sev apkārt.

            Ziemassvētku laiks ir dāvināšanas laiks un nevar būt labākas dāvanas par prieku, ko sniedz bērni. Tāpēc 18.decembra pievakarē Mūzikas skolas lielajā zālē pūšamo instrumentu jaunie mākslinieki dāvāja prieku saviem vecākiem, sniedzot koncertu ar tieši šim vakaram sagatavotiem skaņdarbiem.

            Tās bija visiem zināmās, šobrīd visur skanošās Ziemassvētku dziesmas, kuras nekad neapnīk un katru gadu no jauna sniedz prieku klausītājiem.

          Koncertā piedalījās visi skolas pūtēji sniedzot gan solo priekšnesumu, gan parādot savu talantu ansambļu muzicēšanā. Jaunos māksliniekus koncertam sagatavoja skolotāji Kārlis un Aiva, bet uzstājoties tos atbalstīja nenogurstošās koncertmeistares Sigita un Sarmīte.

Paldies vecākiem, ka atradāt laiku atnākt, lai saņemtu savu daļiņu prieka!

Foto skatīt Galerijas

Skolotāja Aiva

Dec 11, 2017 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiAizvadot Pļaviņu Mūzikas skolas sešdesmitgadi

Aizvadot Pļaviņu Mūzikas skolas sešdesmitgadi

          Pļaviņu Mūzikas skola ir viena no vecākajām mūzikas skolām valstī. Pa šiem 60 gadiem daudz kas ir noticis, arī mainījies. Tik daudzi kultūras darbinieki šo mūsu skolu var nosaukt par savējo. Skolas absolventu skaits sniedzas četros simtos. Protams, skolas absolventi darbojas ļoti dažādās profesijās mūsu pilsētā un Latvijā. Savukārt skolotāji ļoti cer, ka visi bijušie audzēkņi tā vai citādi ir kļuvuši par mūzikas mīļotājiem.   

         14.decembrī plkst 16.00 Mūzikas skolas zālē notiks atmiņu pēcpusdiena, kurā varēsim vēlreiz ieskatīties foto liecībās no arhīva plauktiem, kā arī dzirdēt nelielus atmiņu stāstījumus par skolas dzīvi. Visi mīļi aicināti!

Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāja D. Penģerote

Dec 5, 2017 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiKarjeras diena

Karjeras diena

        4. decembra pēcpusdienā Mūzikas skolas lielajā zālē pulcējās Mūzikas skolas audzēkņi, audzēkņu vecāki, draugi, citi interesenti, lai iepazītu Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas izglītības programmu piedāvājumu, noklausītos Mūzikas vidusskolas audzēkņu sagatavoto koncertprogrammu un stāstījumu par mūziķa profesiju šodien un nākotnes iespējām.

Foto skatīt Galerijas

Nov 28, 2017 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiRēzeknes Mūzikas vidusskolas prezentācijas koncerts “Mūzikas skaņas”

Rēzeknes Mūzikas vidusskolas prezentācijas koncerts “Mūzikas skaņas”

            Mūsdienās, kad jauniešiem ir plašas iespējas attīstīt talantus sportā, mākslā, mūzikā un daudzos citos novirzienos, ir diezgan sarežģīti saprast un izvēlēties – kādā virzienā doties un kādu profesiju sākt saukt par savu.

     Pļaviņu Mūzikas skola jau otro gadu organizē karjeras dienu un, sadarbojoties ar kādu no Latvijas Mūzikas vidusskolām, prezentē mūziķa profesijas iespējas.

Šogad, 4. decembrī plkst. 16.00, skolas telpās viesosies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Viņi stāstīs kādas specialitātes iespējams apgūt Rēzeknes Mūzikas skolā un Mūzikas vidusskolā.

            Koncertā varēs dzirdēt gandrīz visu nodaļu pārstāvjus – Stīgu instrumentu spēle priecēs ar temperamentīgām spāniskām vijoles skaņām un angļu nosvērtajām ģitāras melodijām. Pianisti rādīs daudzveidīgo klavieru skaņas pasauli, savukārt vokālisti uzburs romantisku vokālās muzicēšanas burvību. Trompetes un saksofona priekšnesumos varēs sadzirdēt daudzas pazīstamas melodijas, kas liks dungot līdzi, savukārt sitaminstrumenti pārsteigs ar enerģiju un vitalitāti. Koncertu papildinās arī prezentācija par vidusskolas piedāvātajām izglītības programmām, ko paspilgtinās arī pašu audzēkņu stāstījums par to, kā noris viņu ikdienas dzīve skolā, savā nodaļā un mācību brīžos.

          Esiet laipni aicināti uz JIRMV prezentācijas koncertu, kur varēsiet iepazīt skolas dzīvi, muzikālās izpausmes pusi un novērtēt, kā akadēmisko mūziku pasniedz JIRMV audzēkņu saime!

Aiva Siliņa, flautas spēles skolotāja