Apr 18, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiStarptautiskajā akordeonistu solistu konkursā “Naujene 2018”

Starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā “Naujene 2018”

         16. un 17. aprīlī Daugavpilī norisinājās XVI Starptautiskais akordeonistu solistu konkurss “Naujene 2018”. Konkursa rīkotājs Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi. Konkursa mērķis:

  • veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi;
  • veicināt atskaņojuma kultūras, mākslinieciskas gaumes izkopšanu;
  • atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus;
  • popularizēt akordeona spēli.

            Konkursā piedalījās arī divi mūsu skolas audzēkņi – 1. akordeona klases audzēknis Vladimirs Maskovs un 4.akordeona klases audzēknis Roberts Mačs. Vladimiram šis bija pirmais konkurss un arī pirmā uzstāšanās tik plašai auditorijai. Savukārt Robertam jau ir uzkrāta konkursu pieredze. Šajā konkursā Vladimiram Diploms par piedalīšanos, bet Robertam 3.vieta. Sveicam abus jaunos mūziķus, vēlam izturību, darba sparu un veiksmi nākamajos konkursos!

Apr 18, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis mūzikas skolu sadraudzības koncerts

Izskanējis mūzikas skolu sadraudzības koncerts

           16.aprīļa pēcpusdienā Pļaviņu Mūzikas skolas kamerzāli pieskandināja klavieru skaņas, jo notika 3 mūzikas skolu – Juglas mūzikas skolas, J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas un Pļaviņu Mūzikas skolas 8.klavierklašu audzēkņu sadraudzības koncerts.

Un kā koncerta sākumā teica Pļaviņu Mūzikas skolas direktore Dita Ārgule:

” Koncertam varētu dot nosaukumu – Tver mirkli”. Un  tā jau patiesībā ir, jo mūzika ir tik gaistoša un emocionāla māksla , ka vienu un to pašu skaņdarbu divas reizes pilnīgi vienādi atskaņot ir gandrīz neiespējami.

            Koncertā jaunie mākslinieki atskaņoja visu vai daļu no savas mūzikas skolas noslēguma eksāmena programmas.

            Koncertā skanēja dažādu laikmetu un stilu mūzika –kā J.S.Baha, J.Haidna, V.A.Mocarta,M.Klementi, J.Zemzara,V.Salaka, P.Barisona  u.c. komponistu skaņdarbi.

            Ar klaviermūzikas daudzveidību un krāsainību mūs iepazīstināja – Juglas Mūzikas skolas audzēknis – Artūrs Laganovskis ( ped.Agnese Krastenberga); J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņi  – Helēna Gerševica, Uldis Puķītis, Inese Krēsliņa un  Deniss Sprūdžs ( ped.Ginta Ludberga) un Pļaviņu Mūzikas skolas audzēknes – Sonora Balode un Agita Cukanova ( ped.Sigita Vilkaplātere)

            Lai visiem jaunajiem māksliniekiem veiksme un izdošanās mūzikas skolas noslēguma eksāmenos!

            Paldies klausītājiem par atsaucību un aplausiem!

Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

Apr 17, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolā Draugu nedēļa!

Mūzikas skolā Draugu nedēļa!

         No 23. līdz 27. aprīlim Mūzikas skolā, kā jau katru gadu, notiek Draugu nedēļa. Šajā nedēļā Mūzikas skolas audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja uzaicināt savus draugus un klases biedrus apmeklēt Mūzikas skolu, piedalīties mācību stundās.

           Šī ir tā reize un iespēja ikvienam jaunajam mūzikas interesentam uzzināt, redzēt un saprast kā noris ikdienas darbs Mūzikas skolā, tikties ar mūzikas skolas skolotājiem un, ja labi veiksies un būs vēlēšanās, arī kopā pamuzicēt!

Apr 12, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiNBS orķestra koncerts “Ar maršu pa dzīvi” Jēkabpilī

NBS orķestra koncerts “Ar maršu pa dzīvi” Jēkabpilī

            Sagaidot Latvijas Republikas simtgadi, turpinām baudīt piedāvātās iespējas atklāt sev nezināmas vēstures lapaspuses. Tā 10.aprīļa pēcpusdienā 17 zināšanu alkstoši Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar divām drosmīgām mammām un divām skolotājām  devās uz Jēkabpils tautas namu, lai noklausītos koncertu kurā tika spēlēti tikai marši.

          Nacionālo bruņoto spēku orķestris ir sagatavojis īpašu dāvanu valstij nozīmīgajā jubilejā. NBS orķestra skaņu ierakstu studijā pirmo reizi ierakstīts un izdots Latvijas kara orķestru maršu albums ar kompozīcijām, kuras tapušas no 1918. līdz 1940. gadam. Ierakstītais albums ir pirmais nopietnais ieskats Latvijas armijas mūzikas tradīcijās. Šo programmu mums bija iespēja baudīt klātienē.

              Klausoties koncertu, varēja izbaudīt militārās mūzikas daudzveidību un kara orķestru repertuāra plašo vispusību. Skaidri bija dzirdams, ka tā laika komponisti savos maršos bieži izmantoja latviešu tautas dziesmas, kuras programmas vadītājs lūdza klausītājiem nosaukt. Koncerta skanējums tika vizuāli papildināts ar seniem foto mirkļiem un nelieliem kino fragmentiem.

            Vēsturisku ieskatu koncerta klausītājiem piedāvāja Nacionālo bruņoto spēku Galvenais diriģents pulkvežleitnants Dainis Vuškāns.

Uzslava visiem audzēkņiem, kas devās uz koncertu!

Flautas skolotāja Aiva Siliņa

Apr 10, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiSadraudzības koncerts Mūzikas skolā

Sadraudzības koncerts Mūzikas skolā

            Pļaviņu Mūzikas skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar J. Norviļa    Madonas Mūzikas skolu un Juglas Mūzikas skolu, kuru audzēkņi jau vairākas reizes ir muzicējuši mūsu skolā. Arī 16. aprīlī plkst. 16. 15 Pļaviņu Mūzikas skolu pieskandinās klavieru skaņas, jo mūzikas skolā viesosies J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas klavieru klases audzēkņi ar savu skolotāju Gintu Ludbergu un Juglas Mūzikas skolas klavieru klases audzēkņi ar savu skolotāju Agnesi Krastenbergu. Abas skolotājas ir mācījušas klavierspēli arī Pļaviņu Mūzikas skolā.
            Mācību gads jau tuvojas noslēgumam, tāpēc šis koncerts būs īpašs ar to, ka visi klaviermūzikas koncerta dalībnieki būs 8. klavieru klases audzēkņi, kuri atskaņos daļu no savas mūzikas skolas noslēguma eksāmena programmas. Koncertā piedalīsies arī Pļaviņu mūzikas skolas 8. klavieru klases audzēknes.
Visi laipni aicināti.

Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

Apr 9, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiAtbalstīts Mūzikas skolas pedagogu projekts

Atbalstīts Mūzikas skolas pedagogu projekts

         Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna “Ritmuller” iegādei saņēmis Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādātais projekts.

         Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.

         Mūzikas skolas instrumentārija atjaunošana nodrošina Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicina skolas  konkurētspēju.

Mar 28, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIII Latgales reģiona jauno pianistu festivālā

III Latgales reģiona jauno pianistu festivālā

            Šī gada 28. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika III Latgales reģiona jauno pianistu festivāls. Festivāla mērķis – atbalstīt radošus, aktīvus un talantīgus audzēkņus, kā arī sekmēt jauno pianistu – iesācēju profesionālo izaugsmi, dodot iespēju audzēkņiem publiski uzstāties un bagātināt savu koncertpieredzi.

         Audzēkņi uzstājās divās grupās, 1. grupa- 1. klašu audzēkņi, 2. grupa- 2. klašu audzēkņi. Katrs festivāla dalībnieks atskaņoja divus pretēja rakstura skaņdarbus – vienu Lietuvas vai Igaunijas komponista skaņdarbu un vienu latviešu komponista skaņdarbu.

          Festivālā piedalījās 31 jaunais pianists no 12 Latgales reģiona Mūzikas skolām. Dalībnieku vidū bija arī Pļaviņu Mūzikas skolas jaunie pianisti  1. klavieru klases audzēkņi  Reinis Bērziņš un Rinalds Striķis (ped. Sigita Vilkaplātere), kuri klavierspēles prasmes apgūst tikai nedaudz vairāk kā pusgadu un šī bija pirmā nozīmīgākā mazo mākslinieku uzstāšanās lielākas publikas priekšā.

        Guvām daudz jaunu emociju un pieredzi, kura noderēs arī ikdienas mācību darbā.

         Liels paldies  Reinim un Rinaldam par drosmi  un audzēkņu vecākiem par atbalstu, bet īpaši Reiņa tētim par transporta nodrošināšanu.

Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

Mar 28, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIeskandinām jauno akordeonu

Ieskandinām jauno akordeonu

   Šajā gadā Mūzikas skolai piešķirts pašvaldības finansējums divu jaunu mūzikas instrumentu – akordeona un trombona iegādei.

Pagājušā nedēļa skolas akordeona klases skolotājai Jeļenai Niteckai un akordeona klases audzēkņiem bija īpaša, jo ikvienam akordeona klases audzēknim bija iespēja iepazīt un izbaudīt tikko kā iegādātā jaunā akordeona “Weltmeister Perle” skanējumu. Akordeoni ir ļoti dažādi – sākot no maziem un viegliem līdz pat lieliem koncertinstrumentiem. Mūzikas skolas iegādātais akordeons domāts  instrumenta spēles pirmajiem apmācības gadiem.

26.martā – atklātajā akordeona klases mācību koncertā – jaunais akordeons  mazo mākslinieku – 1.akordeona klases audzēkņu Loretas Paļugas un Vladimira Maskova rokās skanēja droši un pārliecinoši.

Pēc Mūzikas skolas audzēkņu mācību koncerta akordeona klases skolotāja Jeļena Nitecka kopā ar Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas  fakultātes 2.kursa studenti, arī topošo akordeona spēles skolotāju Jeļenu Kaļnišu, visus akordeona spēles cienītājus aicināja uz nelielu koncertu “Akordeons pavasarī”.

Abas jaunās mākslinieces savā akordeona spēles virtuozitātē atklāja akordeona daudzbalsīgo burvību, krāsaino skanējumu un milzīgās dinamikas iespējas.

 

 

 

 

 

Mar 25, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis  koncerts “Muzicē ģimenes!”

Izskanējis  koncerts “Muzicē ģimenes!”

            23.martā Mūzikas skolas zālē notika 1. Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu ģimeņu sadziedāšanās koncerts „Muzicē ģimenes!”. Koncertu vadīja Pļaviņu Mūzikas skolas kora klases skolotāja Iveta Bērziņa.

           Šī pasākuma mērķis – popularizēt muzicēšanas tradīcijas ģimenēs. Koncertā piedalījās skolas audzēkņu Loretas un Alitas Paļugu, Simonas un Kristīnes Lindenbergu,  Martas un Roberta Maču ģimenes. Vienotā kolektīvā muzicēja Mūzikas skolas audzēknes Sofija Anna Birkāne un Renāte Jankuna. Pirmā uzstāšanās plašākai  publikai bija 1. klases audzēkņiem Dzintaram Leončikam, kuru atbalstīja tētis un Keitai Kristiānai Brūniņai ar mammu.

          Savukārt 8.klavieru klases audzēknei Sonorai Balodei jau uzkrāta skatuves pieredze, daudzu gadu garumā piedaloties klavierspēles konkursos. Koncertā Sonora muzicēja kopā ar mammu un tēti, šoreiz pārsteidzot koncerta klausītājus ar ģitārspēles prasmēm (foto).

          Mūzikas studiju ”Skaņu varavīksne” pārstāvēja Selīna Kudiņa ar mammu, māsu  Mūzikas skolas flautas klases absolventi Žaneti Felsu un vecmammu Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāju Dainu Penģeroti.

         Koncertu noslēdza Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.b klases muzikālā komanda – Una Bērziņa, Rinalds Gregersons, Līva Liepiņa, Anastasija Gorpeņuka, Roberts Mačs ar klases audzinātāju Ingrīdu Bērziņu, vecākiem un atbalstītājiem. Šī klase tiešām ir īsta talantu komanda, jo visi – Una, Rinalds, Līva, Anastasija un Roberts ir arī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi!

           Visi koncerta dalībnieki tika sveikti un atbalstīti ar sirsnīgiem aplausiem. Liels paldies visām ģimenēm, kuras atbalstīja pirmo Mūzikas skolas ģimeņu sadziedāšanās koncertu. Nenoliedzami, tas ikvienai ģimenei prasīja drosmi un saņemšanos.

           Dziedāšana taču ir dabiska mūsu tautas īpašība, ko apliecina gan mūsu unikālie Dziesmu svētki, gan muzicēšana ģimenēs godu reizēs vai pēc ražīga darba cēliena, kad vienkārši visiem gribas vēl kopā būt. Tieši šādos mirkļos veidojas arī dziļi vecāku un bērnu garīgie kontakti, ģimeniskās saites, kas dzimtas satur laikmetu griežos.

           Esmu pārliecināta, ka šis pirmais koncerts ir dzinis asnus jaunai tradīcijai Pļaviņās.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mar 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiVecāku nedēļa

Vecāku nedēļa

          No 19. līdz 23. martam Pļaviņu Mūzikas skolā tiek organizēta Vecāku nedēļa. Šajā nedēļā audzēkņu vecāki tiek aicināti piedalīties mācību stundās, iepazīties ar bērna mācību sasniegumiem instrumentu spēlē un mūzikas teorētiskajos priekšmetos, kā arī tikties ar skolas pedagogiem.

         Vecāku nedēļas ietvaros pirmdien, 19. martā plkst. 16.15 skolā norisināsies konkurss – akcija “Izglītots mūzikas klausītājs”. Mākslas pasākumu apmeklējuma etiķete, tāpat kā mūzika un teātra māksla, gadsimtu laikā ir būtiski mainījusies. 18. gadsimtā klausītāji pat pirmatskaņojumu laikā sarunājās un baudīja vakariņas. Mocarta un viņa laikabiedru lielākā atzinība bija spontāni publikas aplausi muzicēšanas laikā. Savukārt 19. gadsimtā mākslas baudīšana vairs nebija tikai aristokrātu izklaide, koncerti kļuva pieejami plašākai publikai, un Vāgners pauda viedokli, ka publikai ar aplausiem nav jāiejaucas skaņdarba atskaņošanā un klausītājiem būtu jāatturas no mūziķus traucējošu skaņu radīšanas.

       Šodien mākslas un mūzikas pasākumu apmeklētāju galvenais labas uzvedības pamatprincips ir baudīt priekšnesumu pašiem un ar savu uzvedību netraucēt to baudīt citiem. Šis princips vienlīdz attiecināms kā uz rokkoncerta, tā operas mīļotājiem. Šo un daudzas citas interesantas, noderīgas lietas, kā arī vērtīgus padomus uzzināsiet skolotājas Maijas Kīnes un skolas audzēkņu sagatavotajā konkursā – akcijā “Izglītots mūzikas klausītājs”.

        Bet piektdien, 23.martā plkst. 19.00 Vecāku nedēļas aktivitātes noslēgsim ar mūsu skolas audzēkņu, viņu vecāku un draugu koncertu “Muzicē ģimenes!