Nov 26, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgti“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” (V. Plūdonis)

“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” (V. Plūdonis)

          Ar šādu devīzi 23.novembra dienas vidū zināšanu alkstošie Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi ar savām skolotājām devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursija tika plānota kā karjeras attīstības atbalsta pasākums.

           Rīgas apmeklējumu sākām ar Latvijas Nacionālās operas un baleta izpētīšanu. Izrādījās, ka arī opera šajā gadā svin savu 100 gadu jubileju. Operas gida pavadībā mums tika dota iespēja būt uz lielās skatuves, apskatīt dekorācijas, apmeklēt baleta treniņu zāles un aptaustīt tērpus, kas bija sagatavoti vakara baleta izrādei. Tika noskaidrots cik sēdvietas ir operas zālē un kā telpas tiek sagatavotas apmeklētājiem. Uzzinājām, ka operā sezonas laikā ir iespēja noskatīties vairāk kā 200 izrādes. Mums kā mūziķiem vislielāko interesi izraisīja orķestra bedre, jo mērķtiecīgi mācoties, katram Mūzikas skolas audzēknim ir iespēja kļūt par operas orķestra mūziķi.

            Izpētījuši operu devāmies uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kas ir specializēta valsts augstskola Latvijā. Tā  īsteno profesionālās bakalaura, akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, pedagogu izglītībā un doktora studiju programmas mūzikas vēsturē un teorijā, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. Akadēmijas mērķis ir nodrošināt studijas mūzikas, horeogrāfijas un izglītības zinātņu jomās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veikt pētījumus mākslas zinātnē, sekmēt māksliniecisko jaunradi, profesionālo mūziķu, horeogrāfu, nozares pedagogu un mākslas zinātnieku sagatavošanu.  Tā ir vienīgā šāda profila augstskola Latvijā.

          Sākoties ekskursijai, izrādījās, ka mūsu skolas vecāko klašu audzēkņi ir ļoti erudīti jautājumos, kas saistīti ar augstskolas dibinātāju komponistu Jāzepu Vītolu. Viņi zināja visas atbildes uz gides uzdotajiem jautājumiem,  par ko tika slavēti!

          Lielu interesi visos radīja ērģeļu klase. Tur notika nodarbība un mums bija iespēja uzdot visus interesējošos jautājumu, kā arī pieskarties kādam ērģeļu taustiņam. Turpinājumā izstaigājām plašās akadēmijas telpas – bijām džeza mūzikas klasē, skaņu ierakstu studijā, daži pasēdēja Vītola krēslā, jo iegājām  Jāzepa Vītola darba kabinetā,  apskatījām vairākas koncertzāles. Bija ļoti interesanti! 

         Lai vakara izrādē neburkšķētu vēderi, vakariņojām studentu kafejnīcā ,,Pusbalsī’’, kur mūs laipni sagaidīja kafejnīcas darbinieces.

         Dienas noslēgumā apmeklējām operstudijas ,,Figaro’’ Domeniko Čimarozas komisko operu ,,Slepenās laulības’’, kas dažiem bija pirmā tikšanās ar kamerorķestri un operdziedātājiem. Ar lielu interesi baudījām priekšnesumu, kas ilga divu stundu garumā.  Izejot no zāles, tikām paslavēti par labu uzvedību.

         Likās, ka mājupceļš būs mierīgs, jo visi bijām nedaudz noguruši. Tomēr pierādījās, ka jaunie mūziķi ir ļoti izturīgi. Autobusā tika risinātas āķīgas viktorīnas un dziedātas skanīgas dziesmas. Ceru, ka tas stipri netraucēja laipnajam šoferim.

Secinājumi : Mūsu skolā mācās gudri un kārtīgi audzēkņi, kas grib un prot parādīt, ka ir kulturāli un pieklājīgi jaunieši. Šādas ekskursijas ne tikai izglīto, bet arī saliedē skolas kolektīvu, tāpēc būtu nepieciešams tās organizēt biežāk. 

Pļaviņu Mūzikas skolas flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa

Nov 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolas audzēkņu pārdomas, sagaidot valsts svētkus

Mūzikas skolas audzēkņu pārdomas, sagaidot valsts svētkus

       Mūzikas skolas audzēkņu pārdomas par tēmu ,,Es Latvijā. Latvijā manī. Latviešu mūzika” apkopoja solfedžo un mūzikas literatūras skolotāja Maija Kīne.

Bicāla Laila: “Latvija ir mana mīļā tēvzemīte. Tā spīd koši katrā gadalaikā. Ziemā ar baltu mētelīti, vasarā ar ziedu vainagu, pavasarī ar zaļu kleitiņu un rudenī ar lapsas kažociņu. Tās tauta, kas te mīt, nav nekādi sliņķi, bet gan čakli rūķīši. Kad darbi paveikti, ko gan citu darīt, ja ne dziedāt un dejot Dziesmu un deju svētkos. Kāds dejotājiem raits dejas solis un kāda dziedātājiem skanīga balss! Latvija, manas mīļās mājas, tik skaistas un muzikālas!”

Berģe Anete: “Latvija ir dzimtene, manas mīļās mājas. Šeit var dziedāt, dejot, svinēt kopīgus svētkus. Latvijas upes un ainavas ir skaistas. Latvijā ir 5 novadi, kuri satiekas Dziesmu svētkos un dzied no visas sirds.”

Liepiņa Līva:  “Latvija ir dziedātāju un dejotāju zeme. Tāpēc arī mūsu mūzikas skola- Pļaviņu mūzikas skola- skan pāri mūsu skaistajai Daugavai: lai citi zinātu to, cik mēs skaisti dziedam, cik mēs esam skanīgi. Man Latvija un Pļaviņas saistās ar kaut ko brīnumaini skaistu un muzikālu.”

Lukss Linards: “Latvija ir maza valsts Eiropā. Esam dziedoša tauta ar senām un stiprām tradīcijām.”

turpināt »

Nov 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolā izskanējis koncerts veltīts Latvijas simtgadei

Mūzikas skolā izskanējis koncerts veltīts Latvijas simtgadei

            Tumšajā un drēgnajā 13. novembra vakarā Pļaviņu Mūzikas skolas zālē pulcējās klausītāji uz svētku koncertu “Es Latvijā. Latvija manī.” Koncertēja mazie Mūzikas skolas audzēkņi gan kā solisti, gan spēlējot un dziedot duetos, ansambļos. Šajā koncertā goda vieta tika atvēlēta  latviešu komponistu mūzikai.

           Klausoties mūzikas skaņās, iztēlē varējām doties ceļojumā ar kuģīti pa Daugavas straujajiem ūdeņiem, pasapņot un ieklausīties dabas skaņās, dziedāt līdzi pazīstamām latviešu tautas dziesmu apdarēm.

            Koncerta muzikālo daļu emocionāli papildināja Mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņu pārdomas par Latviju un savu dzimto pilsētu Pļaviņām. “Kas ir Latvija? Citi teiks, ka Latvija ir parasta valsts, tāda pati kā citas. Bet Latvija nav parasta valsts, tā ir mūsu Dzimtene, tā ir vieta, kur uzaugām un vieta, kur turpināsim dzīvot. Pļaviņas ir daļa no Latvijas. Mums pļaviņiešiem tā ir visjaukākā vieta!” tā svētku priekšvakarā domā  6. flautas klases audzēkne Evelīna Paula Ķerķe.

          Paldies jaunajiem mūziķiem  par muzicēšanu, skaistajām pārdomām un Pļaviņu Mūzikas skolas absolventei Eniai Kaņepējai par koncerta vadīšanu. Paldies Pļaviņu novada ģimnāzijas vēstures  skolotājai Ivetai Krastiņai par šajā vakarā doto iespēju redzēt Pļaviņas senajās, melnbaltajās fotogrāfijās un Pļaviņu mākslas skolas audzēkņiem, skolotājiem par noformējumu svētku sajūtas radīšanai

Nov 5, 2018 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiKoncerts “Es Latvijā. Latvija manī”

Koncerts “Es Latvijā. Latvija manī”

 Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu – piemini Latviju!

Gada laikiem nākot un ejot, – piemini Latviju!

Piemini Latviju, latvi, ik stundu, ik brīdi, labās un ļaunās dienās,

bet jo sevišķi kad, tev labi klājas.

                                                                                  (J. Jaunsudrabiņš)

 Mēs, Pļaviņu mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi, pieminēsim, godināsim mūsu Latviju caur latviešu komponistu mūziku.

Aicinām visus uz koncertu Pļaviņu Mūzikas skolā 13. novembrī plkst. 1800

Klavierspēles skolotāja Sarmīte Ambaine

Nov 2, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiAicinām uz vecāku sanāksmi

Aicinām uz vecāku sanāksmi

       Otrdien, 6. novembrī plkst. 18.30 aicinām skolas audzēkņu vecākus uz ikgadējo Mūzikas skolas audzēkņu vecāku sanāksmi.

 

 

 

 

 

 

 

Okt 24, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiRudens brīvlaiks Mūzikas skolā

Rudens brīvlaiks Mūzikas skolā

         Skolēnu  brīvlaiks ir tas laiks, kad skolotāji rezumē ikdienas darbā paveikto, gatavojas nākamajam darba cēlienam un pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

        24. oktobrī Pļaviņu Mūzikas skolas mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāji Maija Kīne, Ginta Gudjāne un Daina Penģerote piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides kursu programmā mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogiem Kokneses mūzikas skolā. Kursus vadīja Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi. Skolotājiem kursu sagatavošanas procesā tika piedāvāta iespēja lektoriem iesūtīt sev interesējošās tēmas. Saistošas un interesantas visiem kursu dalībniekiem bija praktiskās nodarbības un Ulbrokas mūzikas skolas mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotājas Žannas Stankevičas labās prakses prezentācija darbā ar mūzikas galda spēlēm. 

       Savukārt no 24. līdz 26. oktobrim Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā notiek II Baltijas valstu kameransambļu festivāls „Sudraba flautas”. Šajā festivālā pedagogiem tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kuru ietvaros notiek metodiskās pārrunas, lekcijas un meistarklases. Šos kursus apmeklē skolas flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa. 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Okt 24, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

Izskanējis festivāls “Muzicē bērni!”

         19.oktobrī Pļaviņu novada kultūras centrā Kamermūzikas dienu ietvaros norisinājās ikgadējais festivāls “Muzicē bērni!”. Festivāla mērķis – sekmēt mūzikas skolu audzēkņu kolektīvās muzicēšanas prasmes. Festivālu vadīja vokālais pedagogs, etnomūziķis un postfolkloras grupas “Rikši” dalībnieks Ēriks Zeps. Ēriks pats savulaik ir mācījies mūzikas skolā un saprot kādas sajūtas un atbildība ir jaunajiem māksliniekiem uzstājoties koncertos.

         A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu festivālā pārstāvēja jaunās pianistes Daniela Grugule un Kristiāna Podniece (pedagogs Antra Korņejeva). Duets kopā spēlē sesto gadu,  ir 6 starptautisko konkursu laureāts. Par izcilu sniegumu Rīgas jauno pianistu konkursā saņēmis Kultūras ministrijas apbalvojumu. Duets daudz koncertē, spēlējis laureātu koncertā Spīķeru koncertzālē. Spēlējot duetā, Daniela un Kristiāna ir kļuvušas par ļoti labām draudzenēm un arī brīvo laiku bieži pavada kopā. Meitenes vairākkārt piedalījušās  pianistes Agneses Egliņas meistarklasēs Madonā.

        Kokneses mūzikas skolu pārstāvēja saksofonistu ansamblis (pedagogs Z. Puķītis). Saksofonistu ansamblis  Kokneses Mūzikas skolā darbojas jau kopš 1991.gada. Šajā laikā šis jau ir 6. ansamblis. Jaunās saksofonistes strādā un uzstājas koncertos arī patstāvīgi ārpus stundām.

        Savukārt Pļaviņu Mūzikas skolu pārstāvēja vijolnieku ansamblis (pedagogs S.V. Kokamegi), 2. klavieru klases klavieru ansamblis Rinalds Striķis un Reinis Bērziņš (pedagogs S. Vilkaplātere), pūtēju orķestris un kameransamblis (pedagogs K. Strazdiņš). Kameransamblim, kurā muzicēja 6. klavieru klases audzēknis Linards Lukss, 3. trombona klases audzēknis Ivars Svars un 6. saksofona klases audzēknis Raivo Kaņepējs,  šī bija pirmā koncertpieredze. Koncerta noslēgumā koncerta dalībnieki izdejoja latvisko danču soļus un vienojās kopīgā dziesmā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Okt 22, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiKonkursā “Skani, tēvu zeme!”

Konkursā “Skani, tēvu zeme!”

18.oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā notika jau III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani,  tēvu zeme!”

Konkurss veltīts Latvijas simtgadei un tā mērķis ir sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi, rosināt interesi un mīlestību par dzimto zemi. Kā arī veidot jaunus kontaktus, veicinot sadarbību starp Latvijas un Lietuvas novadu mūzikas un mākslas skolām.

 Šogad konkursā piedalījās 30 dziedātāji no Ilūkstes, Jēkabpils, Ludzas, Aglonas, Dagdas, Viļānu, Špoģu un Roķišķu mūzikas skolām.

A grupā (7-10 gadi) starp 12 dalībniekiem Amanda Rudzīte un Luīze Teterovska ieguva 2. vietu, no žūrijas saņemot gan atzinīgus vārdus, gan norādījumus tālākajam darbam. Konkursam noslēdzoties, meitenes priecājās arī par skaistajām somām ar konkursa logo un negaidīto uzaicinājumu piedalīties līdzīgā konkursā Lietuvā.

Foto (no kreisās koncertmeistare Sarmīte Ambaine, 3. kora klases audzēknes Luīze Teterovska un Amanda Rudzīte, skolotāja Iveta Bērziņa).

Kora klases skolotāja Iveta Bērziņa

Okt 2, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolai jauns pianīns

Mūzikas skolai jauns pianīns

         Lai nodrošinātu Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus darba apstākļus, uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi, 2018.gadā tika izstrādāts un Valsts kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammā “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegts projekts par jauna mūzikas instrumenta – pianīna iegādi.

       Projekts tika finansiāli atbalstīts, tā īstenošanai Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra finansējumu EUR 3000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1000.

       Instruments tika izvēlēts Vācijā  Braunšveigas pilsētā Schimmel klavieru  rūpnīcā. Septembra beigās jaunais pianīns “Ritmüller” tika atvests uz mūzikas skolu.

        Iegādājoties jaunu pianīnu, ir radīti nepieciešamie priekšnoteikumi audzēkņu mācību sasniegumu uzlabošanai ikdienas darbā, kā arī veicināta Pļaviņu Mūzikas skolas  konkurētspēja.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Okt 2, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiKamermūzikas dienas Pļaviņās 2018

Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2018

          28. septembrī Pļaviņu novada kultūras centrā ar ansambļa  “Brokastis četratā” koncertprogrammu “Brīvdienu mūzika Pļaviņās” tika atklātas nu jau sestās Kamermūzikas dienas Pļaviņās. Papildus ikdienas darbam Latvijas Nacionālajā Simfoniskajā Orķestrī, “Sinfonietta Rīga”, mūzikas skolās un augstskolās, ansambļa mūziķi – flautists Andis Klučnieks, pianists Mārtiņš Zilberts, kontrabasists Jānis Stafeckis un situminstrumentu spēles meistars Aivars Krastiņš, izveidojuši muzikālo apvienību “Brokastis četratā”, kurā tiek atskaņoti klasiskās, laikmetīgās un džeza mūzikas skaņdarbu pārlikumi un oriģinālkompozīcijas.  Kopā muzicēts neskaitāmos koncertos un koncertturnejās gan Latvijā, gan ārvalstīs.

        Muzikologs O. Silabriedis ir teicis “Brokastis četratā” ir ļoti talantīgu draugu un domubiedru apvienība, kas slavena ar mocartiski vieglu attieksmi pret skaņām un to salikumiem. Var teikt, ka grupas moto ir darīt prieku cilvēkiem tādā veidā, kas iepriecina arī pašus mūziķus. Trausla un izsmalcināta spēle, gaumīga jokošanās – skaņu silueti nevainojami profesionāli un izteiksmīgi kā labi tušas zīmējumi.”

      “Kamermūzikas dienas Pļaviņās” turpināsies 19. oktobrī ar reģiona mūzikas skolas audzēkņu festivālu “Muzicē  bērni!”

      Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādāto projektu “Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2018” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Lapas:«1...18192021222324...29»