Jūn 11, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolas audzēkņi vasaru uzsāk ar tautas dziesmām

Mūzikas skolas audzēkņi vasaru uzsāk ar tautas dziesmām

          Vasaru iespējams pievilināt muzicējot, dziedot un spēlējot latviešu tautas dziesmas, ārā no dzīvokļiem un mājām, pie dabas! Tāpēc, gaidot vasaru un skolēnu brīvdienas, esam savā skolā iedibinājuši jaunu tradīciju – aicinām savus audzēkņus piedalīties muzikālā, radošā akcijā “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”.

         Akcijas mērķis – attīstīt jauno mākslinieku radošās spējas, atklāt jaunus talantus! Akcijas noteikumi aicināja savu muzikālo priekšnesumu filmēt dabā, kādā skaistā, ainaviskā vietā. Audzēknim tika dota iespēja pašam izvēlēties un sagatavot latviešu tautas dziesmu. Protams, skolotāji neliedza savu padomu. Paldies mūsu audzēkņiem Gabrielai, Kaivai, Maksimam, Antrai, Sofijai, Elīzai un Hermīnei par izdomu un ieguldīto darbiņu!

Sagaidīsim  vasaru visi kopā ar latviešu tautas dziesmām! Lai skaisti skan Pļaviņās!

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

 

 

Jūn 10, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiMācību gadu noslēdzot, tiekamies klātienē un attālināti!

Mācību gadu noslēdzot, tiekamies klātienē un attālināti!

         Aizvadīts 2020./21. mācību gads. Mūzikas skolas audzēkņi saņēmuši liecības, čaklākie arī pateicības par labām sekmēm. Kā mums veicies? Par to lai stāsta skolotāji:

Kora klase

“Visas manas skaistas dziesmas pār kalniņu pārtecēja…”. Pārfrāzējot šos tautasdziesmas vārdus, gribētos teikt – visas manas skaistas dziesmas caur datoru izskanēja.

     Neskatoties uz šo attālināto apmācības procesu, kora klases audzēknes savā dziesmu pūrā ir  pielocījušas gan tautasdziesmas, gan latviešu komponistu, gan itāļu klasiķu oriģināldziesmas.

      Šajā mācību gadā kora klasi absolvēja Anete Berģe, kura bija pirmā Pļaviņu Mūzikas skolas 2013. gadā akreditētās kora klases audzēkne. Lai visiem saulaina un ar skanīgu dziedāšanu piepildīta vasara!

Kora klases skolotāja Iveta Bērziņa

Klavieru klase

        Ir aizritējis mācību gads, kura 2.semestrī mācību process ir noticis attālināti. Piecus mēnešus audzēkņu klavierspēle ir skanējusi telefonā, datorā un video ierakstos. Tāpēc atkalredzēšanās prieks saulainā 31. maija dienā, satiekot savus audzēkņus smaidīgus, laimīgus un paaugušos pie Pļaviņu Mūzikas skolas, lai izsniegtu liecības, bija patiess. Iztinām koši dzelteno skaņdarbu kamolīti un noskaidrojām, ka čakli apgūstot klavierspēli, visi audzēkņi kopā ir apguvuši vairāk kā 60 dažādu raksturu, formu un stilu skaņdarbu, apgūstamo skaņdarbu notis saņemot e-pastos, māju pastkastītēs, mūzikas skolā  u.c.. Populārākais skaņdarba nosaukums – Menuets ( sena franču deja).

    Prieks par audzēkņu labajām un teicamajām sekmēm, par precizitāti pieslēdzoties attālinātajam mācību procesam. Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem par izturību, pacietību, sapratni un spēju pielāgoties neierastiem apstākļiem. Lai visiem krāsaina un raibiem notikumiem piepildīta vasara! Uz tikšanos 1. septembrī!

 Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

 

        Liecību izsniegšanas diena atnāk silta un saulaina. Un bērni to ir pelnījuši! Liels prieks atkal ieraudzīt bērnu acis un smaidus, – bez ekrāna starpniecības. Visi mani audzēkņi ir godam izturējuši šo grūto mācību gadu.  Malači! Liecību izsniegšanas brīdī tiek pārbaudīta audzēkņu erudīcija, un prieks, ka viņi zina nosaukt gan Latvijā populārus un zināmus pianistus, gan to, ka Mocarts savas komponista gaitas sācis jau piecu gadu vecumā.

      Lai mums visiem silta, saulaina un labiem piedzīvojumiem bagāta vasara. Uz tikšanos rudenī!

Klavierspēles skolotāja Sarmīte Ambaine

Pūšaminstrumentu klase

      Dīvainais 2020./2021. mācību gads, kad visi bija spiesti apgūt dažādas tehnoloģijas un būt ļoti radoši, lai padarītu daudz maz ciešamu stundu norisi, ir noslēdzies. Pūšaminstrumentu nodaļā skolojās 24 audzēkņi.  16 no tiem mācību gadu noslēdza ar labām un teicamām sekmēm, bet pieci skolu absolvēja.

Lepojamies ar saviem audzēkņiem, kas neskatoties uz attālināto darba procesu, cītīgi turpināja apgūt savu izvēlēto pūšamo instrumentu!

       Pedagogi ļoti cerēja uz siltu, jauku laiku, lai varētu muzicēt ārā, bet dabai bija savi plāni. Pavasaris bija nelabvēlīgs un šī iespēja netika dota. Arī mācību gada noslēguma tikšanos organizējām Zoom tiešsaistē, kuras laikā skatījāmies interesantus un jocīgus muzikālus priekšnesumus, un iepazināmies ar dažiem dīvainiem pūšamajiem instrumentiem.

Uz jautājumu – vai patika attālinātās mācības – visi draudzīgi atbildēja ‘’nē’’!  Novēlu visiem pūtējiem jauku vasaru un ĻOTI ceru, ka rudenī tiksimies klātienē!

Flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa

Vijoles klase

      Pagājušā mācību gada lielākā daļa skolas vijolniecēm aizvadīta mācoties attālināti. Vijole – viens no svarīgākajiem instrumentiem orķestrī. Tā var būt ļoti dažāda – skanēt maigi, liriski, būt arī draiska un virtuoza. Vijolnieki apgalvo, ka vijole ir grūtākais mūzikas instruments pasaulē – un ne velti! – mūzikas skolā tas jāmācās astoņus gadus!

        Paldies manām audzēknēm Alisei, Ancei, Sofijai, Līvai un Nadeždai par ieguldīto darbu instrumenta spēles apguvē. Šajā sarežģītajā laikā tas nebija viegli, bet šobrīd visiem prieks par sasniegto! Tikāmies skolā 3. jūnijā, lai saņemtu Liecības, Pateicības par labām un teicamām sekmēm, pārrunātu, ko izdevies iemācīties aizvadītajā mācību gadā un izvirzītu muzikālus mērķus nākamajam darba cēlienam.

Zālē čīgā sienāzītis,
Vienmēr jautrais vijolnieks.
Šogad skaista vasariņa,
Tāpēc viņam prieks!”

(Dz. Rinkule-Zemzare)

        Vēlu visiem jaukas brīvdienas un lai siltajos vasaras vakaros izdodas sadzirdēt zaļajā zālē čīgājam sienāzīti – vijolnieku!

Vijoles spēles skolotāja Dace Rīdiņa

Akordeona klase

               Mācību gada pēdējā dienā  attālināti ZOOM notika akordeona klases mācību gada noslēguma pasākums. Izskanēja neliels koncerts, kurā piedalījās skolas akordeona klases audzēkņi, kā arī savas akordeona spēles prasmes nodemonstrēja akordeonistu duets no Daugavpils.        Koncertu papildināja divi muzikāli konkursi, kuros audzēkņiem  bija iespēja atklāt savas muzikālās dotības un zināšanas par latviešu tautas dziesmām.

        Bija liels prieks, ka šajā pasākumā attālināti piedalījās arī skolas audzēkņu vecāki. Brīnišķīgi, ka mācību gadu noslēdzot, visiem labs un priecīgs noskaņojums!

Akordeona spēles skolotāja Jeļena Nitecka

 

Mai 24, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis Mūzikas skolas izlaidums

Izskanējis Mūzikas skolas izlaidums

         21. maijā, ievērojot visus Covid – 19 epidemioloģiskās drošības noteikumus, aizvadījām Pļaviņu Mūzikas skolas kārtējo izlaidumu. Lielākā mācību gada daļa tika pavadīta mācoties attālināti, tāpēc  liels prieks bija par atkalredzēšanos, iespēju skolotājiem un audzēkņiem beidzot satikties klātienē.

         Šogad Mūzikas skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 8 jaunieši. Flautas klasi absolvēja Maira Parmona, Paula Bicāla, Antra Čepule un Viviāna Jaudzema (ped. A. Siliņa). Klavieru klasi absolvēja Linards Lukss (ped. S. Ambaine) un Līva Liepiņa (ped. S. Vilkaplātere), kora klasi – Anete Berģe (ped. I. Bērziņa), bet Edgars Osipausks (ped. K. Strazdiņš) – eifonija klasi.

        Paldies vēlos teikt visiem skolas absolventiem par izturību, skolas pedagogiem par radošumu ikdienas darbā, bet audzēkņu vecākiem pateicība par atbalstu visu šo gadu garumā! Lai skolā apgūtās prasmes atrod pielietojumu ikviena jaunieša dzīvē! Un visu skolotāju atmiņās paliks skolas absolventu pateicības vārdi savai skolai un skolotājiem!

 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mai 12, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiAkcija Mūzikas skolas audzēkņiem “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”

Akcija Mūzikas skolas audzēkņiem “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”

                     Vēl tikai nieka divas nedēļas un klāt ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks! Šo mācību gadu noslēdzot, Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāji  audzēkņus aicina piedalīties radošā, muzikālā akcijā “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”.

             Akcijas mērķis – attīstīt Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu radošās prasmes un atklāt jaunus talantus. Piedalīties akcijā aicināts ikviens mūsu skolas audzēknis. Labākie latviešu tautas dziesmu atskaņotāji saņems balvas!

           Kas jādara, lai kļūtu par akcijas “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!” dalībnieku? Līdz 10. jūnijam savam specialitātes skolotājam WhatsApp jānosūta sagatavots video ieraksts ar paša izvēlētu latviešu tautas dziesmu. Video jābūt filmētam dabā, kādā skaistā, ainaviskā vietā. Izvēlēto tautas dziesmu savā interpretācijā var atskaņot uz sava izvēlētā mūzikas instrumenta vai nodziedāt, spēlējot pavadījumu. Variantu ir ļoti daudz! Ko nozīmē sarežģītais vārds “interpretācija”?  Pavisam vienkārši – savs atskaņošanas stils, maniere.

           Mēs visi ļoti, ļoti gaidām vasaru! Kā to pievilināt? Atklāšu noslēpumu – vasaru iespējams pievilināt muzicējot, dziedot un spēlējot latviešu tautas dziesmas, ārā no dzīvokļiem un mājām, pie dabas! Tātad, ņemam savu izvēlēto mūzikas instrumentu, piemēram, flautu, saksofonu vai akordeonu un dodamies muzicēt dabā. Pianistiem izņēmuma kārtā ļauts akcijā piedalīties muzicējot savās mājās, jo visiem, gan lieliem, gan maziem zināms, ka klavieres nav flauta! To futrālī neieliksi un līdzi uz Mūzikas skolas stundu nepaņemsi. Ja tautas dziesmas izvēlē nepieciešams padoms, Mūzikas skolas skolotāji ar prieku palīdzēs! Sagaidīsim  vasaru visi kopā ar latviešu tautas dziesmām! Lai skaisti skan Pļaviņās!

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

 

Apr 22, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiDigitālā laikmeta iespējas – sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

Digitālā laikmeta iespējas – sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

         Situācijā, kad satikšanās klātienē nav iespējama, Pļaviņu Mūzikas skola jau ierasto saziņas un darba vides ikdienu papildinājusi ar jaunu darba formu – izglītojošiem pasākumiem. 23. februārī tiešsaistē Zoom platformā notika muzikāli aizraujoša, izglītojoša un interesanta tikšanās ar pianisti Agnesi Egliņu. 18. martā vecāku sapulcē tiešsaistē Zoom platformā bija atbalstoša tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. 20.aprīlī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem tiešsaistē notika mūzikas literatūras stunda,  kuru vadīja Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa. turpināt »

Apr 11, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiDziesmu svētku tradīcijas Kanādā. Tikšanās ar kordiriģenti Vizmu Maksiņu.

Dziesmu svētku tradīcijas Kanādā. Tikšanās ar kordiriģenti Vizmu Maksiņu.

       20.aprīlī plkst. 16.15 Mūzikas skolas audzēkņi aicināti uz mūzikas literatūras stundu,  kuru vadīs Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa (skat. foto). Šī patiešām būs īsta starpkontinentāla tikšanās, jo, kad otrdienas pēcpusdienā Pļaviņās virtuāli pieslēgsimies šai neparastajai mūzikas literatūras stundai, Toronto būs agrs rīts. Ar Vizmu Maksiņu mūsu skolai ir izveidojusies sadarbība vairāku gadu garumā, trīs skolas audzēkņi saņēmuši Vizmas Maksiņas stipendijas.

      Vizma Maksiņa dzimusi Toronto, Kanādā. Mācījusies saksofona un klavieru spēli, kā arī dziedāšanu Toronto konservatorijā. Studējusi Rietumontario universitātē, mācības turpinājusi Toronto universitātē. Darbojusies mūzikas laukā Toronto latviešu skolās, nometnēs un Garezera vasaras vidusskolā, bijusi Latviešu Apvienības Kanādā valdes locekle, Kultūras nozares vadītāja un Kanādas latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas vicepriekšsēdētāja.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Apr 10, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiInformācija par jauno audzēkņu uzņemšanu

Informācija par jauno audzēkņu uzņemšanu

      Izcilais komponists Ludvigs van Bēthovens teicis: “Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika!”. Klāt ir laiks, kad skolas organizē jauno skolēnu uzņemšanu 2021./22.mācību gadam.  Ikvienam bērnam ir vajadzīga vispusīga attīstība un viena no iespējām savu radošo spēju, talantu izkopšanā – mācības mūzikas skolā. Katram bērnam piemīt kāds talants – spējas darīt kādu lietu labāk par citām. Vecāku, bet pēc tam izglītības iestāžu uzdevums ir laicīgi to
pamanīt un attīstīt. Muzikālā izglītība ir pamats harmoniskas personības izaugsmē. Mācībām mūzikas skolā ir vairākas priekšrocības:

turpināt »

Apr 9, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolas noslēguma eksāmenu norise

Skolas noslēguma eksāmenu norise

        Šajā  mācību gadā skolas noslēguma eksāmenus kārtos astoņi Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi. Mācību gads aizritējis pārsvarā izglītības procesu īstenojot attālināti. Epidemioloģiskā situācija šobrīd ir mainīga, tāpēc esam izstrādājuši vairākus variantus noslēguma eksāmenu norisei.  Lai veiksmīgāk spētu sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem, skola piedāvā individuālās klātienes konsultācijas. Pielikumā: Kārtība, kādā tiek organizētas individuālās klātienes konsultācijas Pļaviņu Mūzikas skolā 2020./21. mācību gadā

    turpināt »

Apr 1, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolas pēdējo klašu audzēkņu vecāku sanāksme

Skolas pēdējo klašu audzēkņu vecāku sanāksme

         Šajā pavasarī astoņi mūsu Mūzikas skolas audzēkņi kļūs par absolventiem! Lai spētu pēc iespējas veiksmīgāk sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem, aicinu trešdien 7. aprīlī plkst. 19.00. skolas pēdējo klašu audzēkņu vecākus uz  tiešsaistes sanāksmi.

         Saite piekļuvei nosūtīta audzēkņu vecākiem E – klases e pastā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore    

Mar 4, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolas audzēkņu vecāku sanāksme. Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

Skolas audzēkņu vecāku sanāksme. Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

      Nemanot jau klāt pavasaris! Vēl tikai nedēļa un klāt skolēnu pavasara brīvdienas. Skolēnu brīvdienās – 18. martā plkst. 19.30 aicinu Mūzikas skolas audzēkņu vecākus uz ikgadējo vecāku sapulci. Vecāku sapulcē tiešsaistē Zoom platformā tiksimies ar psiholoģi Ivetu Aunīti. Mūsu sarunu tēma “Kā saglabāt veselo saprātu un emocionālo veselību pārmaiņu laikā”  šobrīd ir aktuāla visiem.

        Šajā pandēmijas laikā ne tikai bērni, bet arī Jūs, vecāki, esat  apguvuši jaunas prasmes, iepazinuši jaunas saziņas platformas, tehnoloģijas utt..  Protams, mēs priecājamies par ikvienu lietu ko apgūstam no jauna, bet nekas nespēj aizstāt saskarsmi “dzīvajā”, tās patiešām ļoti, ļoti pietrūkst! Saite piekļuvei nosūtīta visiem skolas audzēkņu vecākiem E – klases e pastā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore      

Lapas:«1...891011121314...30»