Sep 5, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSanāksme pirmās klases audzēkņu vecākiem

Sanāksme pirmās klases audzēkņu vecākiem

Lai šajā nedaudz sarežģītajā laikā mūzikas zinības mūsu audzēkņi spētu apgūt cik vien labi iespējams un mācību gads mums visiem būtu veiksmīgs, 7. septembrī  plkst.19.00 aicinu pirmās klases audzēkņu vecākus uz tiešsaistes sanāksmi ZOOM platformā.  Saite piekļuvei nosūtīta audzēkņu vecākiem E – klases e pastā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore    

Sep 1, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiUzsākam jauno mācību gadu!

Uzsākam jauno mācību gadu!

          Nemanot pagājusi vasara un klāt atkal skolas laiks. 1. septembrī – Zinību dienā satikāmies ar saviem audzēkņiem. Šī diena gan skolotājiem, gan audzēkņiem bija pozitīvām emocijām piepildīta – smaidi, ziedi un patiess prieks par iespēju mācības uzsākt klātienē!

          Uz pirmo tikšanos un skolas pedagogu sagatavotu svētku koncertu īpaši gaidījām pirmās klases audzēkņus. Šajā mācību gadā mācības Mūzikas skolas pirmajā klasē uzsāks astoņi audzēkņi. Magdalena, Darija, Gustavs un Dārta apgūs klavierspēli, Kirils – akordeona spēli, Ēriks un Ieva par savu mūzikas instrumentu izvēlējušies vijoli, bet Viktorija pilnveidos savas dziedāšanas prasmes kora klasē.

 

 

 

 

Lai mums visiem izdodas!

 

Aug 29, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgti

Aug 24, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiKlāt 1. septembris!

Klāt 1. septembris!

      Zinību dienas pasākums Mūzikas skolas 1. klases audzēkņiem 1. septembrī plkst. 13.00 Pļaviņu Mūzikas skolas zālē.

       2.-8. klašu audzēkņiem tikšanās ar skolas pedagogiem individuāli vienojoties, no plkst. 13.30 – 17.00.

Aug 24, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgti

Jūn 11, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiMūzikas skolas audzēkņi vasaru uzsāk ar tautas dziesmām

Mūzikas skolas audzēkņi vasaru uzsāk ar tautas dziesmām

          Vasaru iespējams pievilināt muzicējot, dziedot un spēlējot latviešu tautas dziesmas, ārā no dzīvokļiem un mājām, pie dabas! Tāpēc, gaidot vasaru un skolēnu brīvdienas, esam savā skolā iedibinājuši jaunu tradīciju – aicinām savus audzēkņus piedalīties muzikālā, radošā akcijā “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”.

         Akcijas mērķis – attīstīt jauno mākslinieku radošās spējas, atklāt jaunus talantus! Akcijas noteikumi aicināja savu muzikālo priekšnesumu filmēt dabā, kādā skaistā, ainaviskā vietā. Audzēknim tika dota iespēja pašam izvēlēties un sagatavot latviešu tautas dziesmu. Protams, skolotāji neliedza savu padomu. Paldies mūsu audzēkņiem Gabrielai, Kaivai, Maksimam, Antrai, Sofijai, Elīzai un Hermīnei par izdomu un ieguldīto darbiņu!

Sagaidīsim  vasaru visi kopā ar latviešu tautas dziesmām! Lai skaisti skan Pļaviņās!

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

 

 

Jūn 10, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiMācību gadu noslēdzot, tiekamies klātienē un attālināti!

Mācību gadu noslēdzot, tiekamies klātienē un attālināti!

         Aizvadīts 2020./21. mācību gads. Mūzikas skolas audzēkņi saņēmuši liecības, čaklākie arī pateicības par labām sekmēm. Kā mums veicies? Par to lai stāsta skolotāji:

Kora klase

“Visas manas skaistas dziesmas pār kalniņu pārtecēja…”. Pārfrāzējot šos tautasdziesmas vārdus, gribētos teikt – visas manas skaistas dziesmas caur datoru izskanēja.

     Neskatoties uz šo attālināto apmācības procesu, kora klases audzēknes savā dziesmu pūrā ir  pielocījušas gan tautasdziesmas, gan latviešu komponistu, gan itāļu klasiķu oriģināldziesmas.

      Šajā mācību gadā kora klasi absolvēja Anete Berģe, kura bija pirmā Pļaviņu Mūzikas skolas 2013. gadā akreditētās kora klases audzēkne. Lai visiem saulaina un ar skanīgu dziedāšanu piepildīta vasara!

Kora klases skolotāja Iveta Bērziņa

Klavieru klase

        Ir aizritējis mācību gads, kura 2.semestrī mācību process ir noticis attālināti. Piecus mēnešus audzēkņu klavierspēle ir skanējusi telefonā, datorā un video ierakstos. Tāpēc atkalredzēšanās prieks saulainā 31. maija dienā, satiekot savus audzēkņus smaidīgus, laimīgus un paaugušos pie Pļaviņu Mūzikas skolas, lai izsniegtu liecības, bija patiess. Iztinām koši dzelteno skaņdarbu kamolīti un noskaidrojām, ka čakli apgūstot klavierspēli, visi audzēkņi kopā ir apguvuši vairāk kā 60 dažādu raksturu, formu un stilu skaņdarbu, apgūstamo skaņdarbu notis saņemot e-pastos, māju pastkastītēs, mūzikas skolā  u.c.. Populārākais skaņdarba nosaukums – Menuets ( sena franču deja).

    Prieks par audzēkņu labajām un teicamajām sekmēm, par precizitāti pieslēdzoties attālinātajam mācību procesam. Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem par izturību, pacietību, sapratni un spēju pielāgoties neierastiem apstākļiem. Lai visiem krāsaina un raibiem notikumiem piepildīta vasara! Uz tikšanos 1. septembrī!

 Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

 

        Liecību izsniegšanas diena atnāk silta un saulaina. Un bērni to ir pelnījuši! Liels prieks atkal ieraudzīt bērnu acis un smaidus, – bez ekrāna starpniecības. Visi mani audzēkņi ir godam izturējuši šo grūto mācību gadu.  Malači! Liecību izsniegšanas brīdī tiek pārbaudīta audzēkņu erudīcija, un prieks, ka viņi zina nosaukt gan Latvijā populārus un zināmus pianistus, gan to, ka Mocarts savas komponista gaitas sācis jau piecu gadu vecumā.

      Lai mums visiem silta, saulaina un labiem piedzīvojumiem bagāta vasara. Uz tikšanos rudenī!

Klavierspēles skolotāja Sarmīte Ambaine

Pūšaminstrumentu klase

      Dīvainais 2020./2021. mācību gads, kad visi bija spiesti apgūt dažādas tehnoloģijas un būt ļoti radoši, lai padarītu daudz maz ciešamu stundu norisi, ir noslēdzies. Pūšaminstrumentu nodaļā skolojās 24 audzēkņi.  16 no tiem mācību gadu noslēdza ar labām un teicamām sekmēm, bet pieci skolu absolvēja.

Lepojamies ar saviem audzēkņiem, kas neskatoties uz attālināto darba procesu, cītīgi turpināja apgūt savu izvēlēto pūšamo instrumentu!

       Pedagogi ļoti cerēja uz siltu, jauku laiku, lai varētu muzicēt ārā, bet dabai bija savi plāni. Pavasaris bija nelabvēlīgs un šī iespēja netika dota. Arī mācību gada noslēguma tikšanos organizējām Zoom tiešsaistē, kuras laikā skatījāmies interesantus un jocīgus muzikālus priekšnesumus, un iepazināmies ar dažiem dīvainiem pūšamajiem instrumentiem.

Uz jautājumu – vai patika attālinātās mācības – visi draudzīgi atbildēja ‘’nē’’!  Novēlu visiem pūtējiem jauku vasaru un ĻOTI ceru, ka rudenī tiksimies klātienē!

Flautas spēles skolotāja Aiva Siliņa

Vijoles klase

      Pagājušā mācību gada lielākā daļa skolas vijolniecēm aizvadīta mācoties attālināti. Vijole – viens no svarīgākajiem instrumentiem orķestrī. Tā var būt ļoti dažāda – skanēt maigi, liriski, būt arī draiska un virtuoza. Vijolnieki apgalvo, ka vijole ir grūtākais mūzikas instruments pasaulē – un ne velti! – mūzikas skolā tas jāmācās astoņus gadus!

        Paldies manām audzēknēm Alisei, Ancei, Sofijai, Līvai un Nadeždai par ieguldīto darbu instrumenta spēles apguvē. Šajā sarežģītajā laikā tas nebija viegli, bet šobrīd visiem prieks par sasniegto! Tikāmies skolā 3. jūnijā, lai saņemtu Liecības, Pateicības par labām un teicamām sekmēm, pārrunātu, ko izdevies iemācīties aizvadītajā mācību gadā un izvirzītu muzikālus mērķus nākamajam darba cēlienam.

Zālē čīgā sienāzītis,
Vienmēr jautrais vijolnieks.
Šogad skaista vasariņa,
Tāpēc viņam prieks!”

(Dz. Rinkule-Zemzare)

        Vēlu visiem jaukas brīvdienas un lai siltajos vasaras vakaros izdodas sadzirdēt zaļajā zālē čīgājam sienāzīti – vijolnieku!

Vijoles spēles skolotāja Dace Rīdiņa

Akordeona klase

               Mācību gada pēdējā dienā  attālināti ZOOM notika akordeona klases mācību gada noslēguma pasākums. Izskanēja neliels koncerts, kurā piedalījās skolas akordeona klases audzēkņi, kā arī savas akordeona spēles prasmes nodemonstrēja akordeonistu duets no Daugavpils.        Koncertu papildināja divi muzikāli konkursi, kuros audzēkņiem  bija iespēja atklāt savas muzikālās dotības un zināšanas par latviešu tautas dziesmām.

        Bija liels prieks, ka šajā pasākumā attālināti piedalījās arī skolas audzēkņu vecāki. Brīnišķīgi, ka mācību gadu noslēdzot, visiem labs un priecīgs noskaņojums!

Akordeona spēles skolotāja Jeļena Nitecka

 

Mai 24, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis Mūzikas skolas izlaidums

Izskanējis Mūzikas skolas izlaidums

         21. maijā, ievērojot visus Covid – 19 epidemioloģiskās drošības noteikumus, aizvadījām Pļaviņu Mūzikas skolas kārtējo izlaidumu. Lielākā mācību gada daļa tika pavadīta mācoties attālināti, tāpēc  liels prieks bija par atkalredzēšanos, iespēju skolotājiem un audzēkņiem beidzot satikties klātienē.

         Šogad Mūzikas skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 8 jaunieši. Flautas klasi absolvēja Maira Parmona, Paula Bicāla, Antra Čepule un Viviāna Jaudzema (ped. A. Siliņa). Klavieru klasi absolvēja Linards Lukss (ped. S. Ambaine) un Līva Liepiņa (ped. S. Vilkaplātere), kora klasi – Anete Berģe (ped. I. Bērziņa), bet Edgars Osipausks (ped. K. Strazdiņš) – eifonija klasi.

        Paldies vēlos teikt visiem skolas absolventiem par izturību, skolas pedagogiem par radošumu ikdienas darbā, bet audzēkņu vecākiem pateicība par atbalstu visu šo gadu garumā! Lai skolā apgūtās prasmes atrod pielietojumu ikviena jaunieša dzīvē! Un visu skolotāju atmiņās paliks skolas absolventu pateicības vārdi savai skolai un skolotājiem!

 

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mai 12, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiAkcija Mūzikas skolas audzēkņiem “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”

Akcija Mūzikas skolas audzēkņiem “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”

                     Vēl tikai nieka divas nedēļas un klāt ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks! Šo mācību gadu noslēdzot, Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāji  audzēkņus aicina piedalīties radošā, muzikālā akcijā “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!”.

             Akcijas mērķis – attīstīt Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu radošās prasmes un atklāt jaunus talantus. Piedalīties akcijā aicināts ikviens mūsu skolas audzēknis. Labākie latviešu tautas dziesmu atskaņotāji saņems balvas!

           Kas jādara, lai kļūtu par akcijas “Sagaidi vasaru ar tautas dziesmu!” dalībnieku? Līdz 10. jūnijam savam specialitātes skolotājam WhatsApp jānosūta sagatavots video ieraksts ar paša izvēlētu latviešu tautas dziesmu. Video jābūt filmētam dabā, kādā skaistā, ainaviskā vietā. Izvēlēto tautas dziesmu savā interpretācijā var atskaņot uz sava izvēlētā mūzikas instrumenta vai nodziedāt, spēlējot pavadījumu. Variantu ir ļoti daudz! Ko nozīmē sarežģītais vārds “interpretācija”?  Pavisam vienkārši – savs atskaņošanas stils, maniere.

           Mēs visi ļoti, ļoti gaidām vasaru! Kā to pievilināt? Atklāšu noslēpumu – vasaru iespējams pievilināt muzicējot, dziedot un spēlējot latviešu tautas dziesmas, ārā no dzīvokļiem un mājām, pie dabas! Tātad, ņemam savu izvēlēto mūzikas instrumentu, piemēram, flautu, saksofonu vai akordeonu un dodamies muzicēt dabā. Pianistiem izņēmuma kārtā ļauts akcijā piedalīties muzicējot savās mājās, jo visiem, gan lieliem, gan maziem zināms, ka klavieres nav flauta! To futrālī neieliksi un līdzi uz Mūzikas skolas stundu nepaņemsi. Ja tautas dziesmas izvēlē nepieciešams padoms, Mūzikas skolas skolotāji ar prieku palīdzēs! Sagaidīsim  vasaru visi kopā ar latviešu tautas dziesmām! Lai skaisti skan Pļaviņās!

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

 

Apr 22, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiDigitālā laikmeta iespējas – sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

Digitālā laikmeta iespējas – sadarbība pārvar valstu un kontinentu robežas

         Situācijā, kad satikšanās klātienē nav iespējama, Pļaviņu Mūzikas skola jau ierasto saziņas un darba vides ikdienu papildinājusi ar jaunu darba formu – izglītojošiem pasākumiem. 23. februārī tiešsaistē Zoom platformā notika muzikāli aizraujoša, izglītojoša un interesanta tikšanās ar pianisti Agnesi Egliņu. 18. martā vecāku sapulcē tiešsaistē Zoom platformā bija atbalstoša tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. 20.aprīlī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem tiešsaistē notika mūzikas literatūras stunda,  kuru vadīja Kanādas kordiriģente Vizma Maksiņa. turpināt »

Lapas:«1...78910111213...29»