2023./24. mācību gadā piedāvājam izglītības iespējas

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE:

Klavierspēle (īstenošanas ilgums 8 gadi) , Akordeona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)

 PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE:

Flautas spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

Vijoles spēle (īstenošanas ilgums 8 gadi)

VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA KLASE

(īstenošanas ilgums 8 gadi)

 

Interešu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem:

  • “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati”