2020./21. mācību gadā piedāvājam izglītības iespējas

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE:

Klavierspēle (īstenošanas ilgums 8 gadi) , Akordeona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)

 PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE:

Flautas spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

Vijoles spēle (īstenošanas ilgums 8 gadi)

VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA KLASE

(īstenošanas ilgums 8 gadi)

 

Interešu izglītības programmās:

 

* Pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem:

  •  Mūzikas studija  “Skaņu varavīksne”
  • “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

* Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā.