2024./25. mācību gadā piedāvājam izglītības iespējas

Profesionālās ievirzes izglītības programmās 

(īstenošanas ilgums 8 gadi):

 

 TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE:  Klavierspēle, Akordeona spēle 

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLEFlautas spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle 

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLEVijoles spēle 

VOKĀLĀ MŪZIKA. KORA KLASE

 

Interešu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem: “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati”