Skolaadrese:
Pļaviņu Mūzikas skola
Daugavas iela 50, 
Pļaviņas,
Aizkraukles novads,  LV 5120
 
 
 
 
 
 
direktore Dita Ārgule, tālr. 20209812,
e-pasts: dita.argule@aizkraukle.lv
                muzikasskola@plavinas.lv
 
                skolas dežurants, tālr. 29444305
skola