Jūn 20, 2024 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPēc pieredzes uz Madonas Mūzikas skolu

Pēc pieredzes uz Madonas Mūzikas skolu

       2024.gada 1.septembrī spēkā stājas valsts profesionālās ievirzes izglītības standarts mākslu jomā.                                                                                                                                                                          Tas regulē valsts, pašvaldību vai privātpersonu dibināto profesionālās izglītības iestāžu vienotu pieeju profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslu (mūzika, māksla, deja) jomā īstenošanā.

          Saskaņā ar to no nākamā mācību gada 1.septembra profesionālās ievirzes  izglītības iestādes pakāpeniski pāries uz pilnveidotu mācību saturu. Turpmāk visu izglītības programmu īstenošanas apjoms Mūzikas skolā 8 gadi.

           Lai gūtu  pieredzi  kā  citās  skolās uzsākta pāreja uz jaunā  standarta īstenošanu, 12. jūnijā devāmies   uz  Jāņa  Norviļa  Madonas  Mūzikas  skolu. Skolas direktora Martiņa Berga  un direktora vietnieces mācību darbā Guntas Riekstiņas vadībā iepazināmies ar Madonas Mūzikas skolu. Diskutējām, dalījāmies viedokļos kā kvalitatīvi izstrādāt jaunās mācību priekšmetu programmas, kā veiksmīgi īstenot mācību procesu tām izglītības programmām, kuras līdz šim īstenojām sešu gadu apjomā, bet no 1. septembra to īstenošanas apjoms astoņi gadi. Vērtīga pieredze un daudz radošu ideju, kuras īstenot nākamajā mācību gadā!

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Komentāri ir slēgti.