Mar 4, 2024 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiValsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis projektu jauna saksofona iegādei

Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis projektu jauna saksofona iegādei

          Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā, piešķirot finansējumu EUR 3000, atbalstīts Pļaviņu Mūzikas skolas projekts “Baritona saksofona iegāde Pļaviņu Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”.

           Lai nodrošinātu saksofona spēles apguves kvalitāti, nepieciešams nodrošināt audzēkņiem iespējas ikdienas mācību darbā un koncertpraksē izmantot jaunus, kvalitatīvus mūzikas instrumentus.

          Īstenojot projektu, skolā kolektīvās muzicēšanas mācību priekšmetos tiks nodrošināta iespēja komplektēt dažādus instrumentu sastāvus. Baritona saksofons sniegs iespēju veidot saksofonistu ansambļus, variēt citu instrumentu kameransambļu sastāvus, radot jaunas iespējas kolektīvajā muzicēšanā. Tiks radīti priekšnoteikumi kvalitatīvākai mācību procesa īstenošanai skolā, gūstot audzēkņiem tik nepieciešamo pieredzi koncertos, konkursos un festivālos.

       Baritona saksofons papildinās skolas pūtēju orķestra saksofonu grupu skanējumu ar savu spēcīgo toni, krāsainību un skaņas kvalitāti. Jaunais saksofons būs kapitālieguldījums ilgtermiņā, ar kuru instrumenta spēli apgūt varēs audzēkņi vairākās paaudzēs.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Komentāri ir slēgti.