Mar 15, 2023 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSkolotāji pilnveido zināšanas kursos

Skolotāji pilnveido zināšanas kursos

                15. martā Pļaviņu Mūzikas skolā norisinājās lektores Lienes Batņas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Radošas mācību metodes mūzikas teorijas apguvē”. Savas zināšanas kursos pilnveidoja Pļaviņu Mūzikas skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas, P. Barisona Aizkraukles mūzikas skolas, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas, Kokneses mūzikas skolas, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, Jāņa Norviļa Madonas  Mūzikas skolas un Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas pedagogi.

Programmas mērķis – apgūt  mūzikas teoriju pašvadītā mācību procesā, izmantojot radošas un atraktīvas mācību metodes.

          Mūzikas teorija radošā mācību procesā ir spēcīgs motivācijas rosinātājs mūzikas skolu audzēkņiem.  Programmas vadītāja demonstrēja un prezentēja metodes un paņēmienus kā motivēt, ieinteresēt un sasniegt vēlamo rezultātu, īstenojot pedagoģisko procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām spējām un vajadzībām. Mācību satura apgūšana, izmantojot audzēkņu vecumam atbilstošas, radošas mācību metodes ar spēles elementiem rosina audzēkņus ar prieku turpināt apgūt mūzikas teorijas pamatus.

Komentāri ir slēgti.