Mar 7, 2023 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiŠoreiz muzicējām Rēzeknē

Šoreiz muzicējām Rēzeknē

         Šis laiks pūtējiem ir pārbaudījumu pilns, jo jau trešo nedēļu pēc kārtas notiek kāds konkurss, kurā piedalās arī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi, tā izbaudot īstu mākslinieku koncertturnejas slodzi.

        3. marta agrā rītā devāmies uz Rēzekni, lai piedalītos VIII Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursā. Šoreiz konkursa prasības noteica, ka audzēkņi tiek dalīti divās grupās un katrā no tām, savā instrumentu grupā,  no skolas drīkstēja piedalīties tikai divi audzēkņi. Skolu pārstāvēt devās seši audzēkņi. 1. grupā- flautistes E. Kravale 1. klase, G. Vilciņa 3. klase (ped. Aiva Siliņa); saksofonisti R. Mača 1. klase, A. Šlems 2. klase (ped. Kārlis Strazdiņš). 2. grupā – flautistes K. A. Avotiņa 5. klase, I. Miķelsone 7. klase (ped. Aiva Siliņa). Kā allaž drošu atbalstu uzstājoties sniedza koncertmeistares Sigita Vilkaplātere un Sarmīte Ambaine.

 

         Diena bija gara un nogurdinoša, jo flautistēm konkurss notika no rīta, bet saksofonistiem tikai ap trijiem pēcpusdiena. Jaunajiem mūziķiem ir jābūt lielai izturībai, lai parādītu savu labāko sniegumu neatkarīgi no apstākļiem, tāpēc konkursu rezultāti mēdz būt ļoti atšķirīgi.

          Atgriežoties mājās nolēmām nedaudz ‘’izvēdināt galvu’’ un uzkāpām Teiču purva skatu tornī, kur noskaidrojās, ka vismazākie ir visdrosmīgākie.

        Saņemot rezultātus noskaidrojās, ka šoreiz vislabāk veicies Rūtai Mačai – 2. vieta (22,5 punkti). Atzinība – Everitai Kravalei un Gabrielai Vilciņai (abām 20 punkti). Diploms par piedalīšanos Kaivai  Annikai Avotiņai, Ievai Miķelsonei (abām 19 punkti) un Artjomam Šlemam (17 punkti).

         Apsveicu visus dalībniekus! Milzīgs paldies vecākiem par jauno mākslinieku atbalstu modinot, pucējot, pavadot, sagaidot un īpašs paldies mammai Santai par klātienes atbalstu! Nebeidzama pateicība pedagogiem par ieguldīto darbu!

 Pūšaminstrumentu Metodiskās komisijas vadītāja Aiva Siliņa

Komentāri ir slēgti.