Mar 2, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiAtbalstīts projekts jaunu klavieru iegādei

Atbalstīts projekts jaunu klavieru iegādei

          Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna iegādei ieguvis Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādātais projekts.

         Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

         Jauna pianīna iegāde nodrošinās Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicinās skolas  konkurētspēju.

Komentāri ir slēgti.