Nov 29, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiVēsture skolas logos

Vēsture skolas logos

            2022.gadā atzīmēsim Pļaviņu Mūzikas skolas 65 gadu jubileju. Gaidot svētkus, domājam kā sakopt apkārtējo vidi, savu sētu, kā radīt prieku un  svētku sajūtu sev un citiem.

           Ilgus gadus skolas ēka garāmgājēju skatiem atklāja tukšas, savulaik aizmūrētas logu ailes. Ideja par skolas logu atjaunošanu radās jau vasarā. Patiess prieks, ka Pļaviņu iedzīvotājiem rūp pilsētvides sakārtošana, ir radošas idejas. Vēlos pateikties pļaviņietei, ārstei Inesei Lejniecei par vēlmi finansiāli atbalstīt un iesaistīties šī projekta īstenošanā, Pļaviņu vidusskolas vēstures skolotājai Ivetai Krastiņai un skolas dibinātāja Tālivalža Mekša dzīves biedrei Aija Zeltītei Mekšai par sadarbību.

        Esam atjaunojuši trīs logus, katru ar savu stāstu un vēstījumu. Atjaunotie logi gaumīgi iekļaujas pilsētvides ainavā, tie arīdzan ir  kā vēstījums par pilsētas kultūras dzīves tradīcijām, lokālpatriotismu, pagātni un šodienu. Pastaigājoties pa Pļaviņu dambi, apbrīnojot dabas varenību Daugavas plūdumā, aicinām uz mirkli arī piestāt pie Mūzikas skolas ēkas un, palūkojoties atjaunotajos logos, sajust lepnumu un piederību savai pilsētai un zemei.

       Trīs logi un trīs stāsti. 1957. gada 1. septembrī savu darbību uzsāk Pļaviņu bērnu mūzikas skola. Jaunos mūziķus kopā vienoties  nopietnam  mācību  darbam  aicināja  skolas izveidotājs un pirmais  skolas  direktors Tālivaldis  Mekšs. No pilsētas muzeja krājuma iegūtā fotogrāfija ar skolas izveidotāju, vijoles spēles skolotāju T. Mekšu aplūkojama ikvienam garāmgājējam vienā no atjaunotajiem skolas ēkas logiem.

     Latvijas daba vienmēr priecē ar dažādu ziedu bagātību. Pļaviņiešiem īpašas ir anemones. Dabā anemones  – lielais Daugavas vizbulis – zied pavasarī. Trīs anemones vēsturiski simbolizēja trīs nu jau bijušā Pļaviņu novada pagastus: Klintaini, Aivieksti un Vietalvu. Nozīmīgākajos pilsētas pasākumos pļaviņieši jau daudzus gadus svētku sajūtu rod, dziedot Jāņa Lazdas sacerēto pilsētas himnu “Pļaviņas, pilsēta mana!”. Nu šī dziesma, ieskauta anemoņu ziedos, Mūzikas skolas skolotājas Dainas Penģerotes nošu pierakstā, ikvienam pļaviņietim un pilsētas viesim izdziedama arī vienā no skolas atjaunotajiem logiem.

           Lielākā šodienas vērtība ir patiesums un vienkāršība. Tāpēc ēkas otrā stāva logs veidots kā mierpilns, rāms, zilu debesu atspulgs. Straujais dzīves ritms, košo krāsu ņirboņa visapkārt, datoru, mobilo tālruņu ekrāni ir pārņēmuši mūs savā varā. Aicinām ikvienu uz mirkli savā dzīves skrējumā apstāties, pavērst skatu uz augšu un, ieskatoties zilajā debesu plašumā, pārdomāt savas dzīves vērtības, rast drosmi un spēku savu radošo sapņu īstenošanai, saprast un novērtēt – cik patiesi laimīgi varam būt, dzīvojot mierā un saticībā šajā mums dotajā mazajā pasaules daļiņā.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Komentāri ir slēgti.