Feb 18, 2019 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiNoslēdzies Valsts konkurss izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņiem

Noslēdzies Valsts konkurss izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņiem

                      Katru gadu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolām tiek rīkoti Valsts konkursi dažādās specialitātēs, šogad kārta bija pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klašu audzēkņiem. Konkursu ik gadu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas izglītības programmu grupā mūzika un skatuves māksla.  

             Šogad konkurss tika organizēts  šādās specialitātēs – obojas, flautas, klarnetes, fagota, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas spēle.  Pļaviņu Mūzikas skolā pūšaminstrumentu spēles programmas jau izsenis bijušas populāras:  2018./19.mācību gadā mūzikas skolā audzēkņi apgūst flautas, saksofona, eifonija, trombona un klarnetes spēli.

                    Valsts konkurss jau tradicionāli tiek organizēts trīs kārtās.  Konkursa pirmā kārta tiek īstenota katrā Latvijas mūzikas skolā, tajā piedalās visi attiecīgās specialitātes audzēkņi. Konkursa otrā kārta norisinās mūzikas skolu reģionālajos metodiskajos centros – mūsu skolas audzēkņi devās uz Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu. Bet trešā konkursa kārta, kā jau ierasts,  notiek Rīgā – šogad izcilākie un talantīgākie visas Latvijas jaunie mūziķi pulcējās Augusta Dombrovska mūzikas skolā.

       Esam priecīgi par mūsu skolas 5.flautas klases audzēknes Simonas Lindenbergas sniegumu konkursā (ped. K. Strazdiņs, koncertmeistare S. Vilkaplātere)! Lepojamies ar 5.saksofona klases audzēknes Samantas Jansones Valsts konkursā iegūto 3.vietu (ped. K. Strazdiņš, koncertmeistare S. Vilkaplātere)! Liels paldies jāsaka audzēkņu vecākiem par atbalstu un, protams, abu audzēkņu skolotājam Kārlim un koncertmeistarei Sigitai par ieguldīto darbu!  

  Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Komentāri ir slēgti.