Nov 29, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIespēja augt!

Iespēja augt!

27. novembra pēcpusdienā, tuvojoties Valsts konkursam profesionālās ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību aicināja mūzikas skolu pedagogus un audzēkņus piedalīties brīnišķīgās mākslinieces, flautistes un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagoģes Ditas Krenbergas meistarklasēs “Pareiza stāja, elpošana, skaņas veidošana, pirkstu un mēles tehnika, laba psiholoģiskā sagatavotība un pārliecinošs izpildījums ir visi būtiskie aspekti katram flautistam, kas mīl savu instrumentu un mūziku”.

Iespēju uzzināt ko jaunu vai nostiprināt jau esošās zināšanas izmantojām arī mēs Pļaviņu Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu spēles pedagogi Kārlis Strazdiņš un Aiva Siliņa. Meistarklasē piedalījās arī 4.flautas klases audzēkne Antra Čepule, kas tika paslavēta par labu elpu. Meistarklase, kas ilga septiņas stundas, bija kā interesanta domu apmaiņa starp daudzām Latvijas mūzikas skolām, jo piedalījās audzēkņi un pedagogi no Alūksnes, Ilūkstes, Maltas, Jelgavas, Madonas, Kokneses, Jēkabpils, Pļaviņu un citām skolām. Iegūtās zināšanas varēsim izmantot gatavojoties gaidāmajiem konkursiem.

Meistarklašu dalībnieki saņēma apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides A programmas apgūšanu 6 stundu apjomā, savukārt, audzēkņi apliecinājumu par piedalīšanos meistarklasēs.

Attīstot savas profesionālās spējas, mēs dodam audzēkņiem  iespēju augt!

Flautas pedagogs Aiva Siliņa

Komentāri ir slēgti.