Apr 9, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiAtbalstīts Mūzikas skolas pedagogu projekts

Atbalstīts Mūzikas skolas pedagogu projekts

         Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna “Ritmuller” iegādei saņēmis Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādātais projekts.

         Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.

         Mūzikas skolas instrumentārija atjaunošana nodrošina Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicina skolas  konkurētspēju.

Komentāri ir slēgti.