Mar 25, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis  koncerts “Muzicē ģimenes!”

Izskanējis  koncerts “Muzicē ģimenes!”

            23.martā Mūzikas skolas zālē notika 1. Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu ģimeņu sadziedāšanās koncerts „Muzicē ģimenes!”. Koncertu vadīja Pļaviņu Mūzikas skolas kora klases skolotāja Iveta Bērziņa.

           Šī pasākuma mērķis – popularizēt muzicēšanas tradīcijas ģimenēs. Koncertā piedalījās skolas audzēkņu Loretas un Alitas Paļugu, Simonas un Kristīnes Lindenbergu,  Martas un Roberta Maču ģimenes. Vienotā kolektīvā muzicēja Mūzikas skolas audzēknes Sofija Anna Birkāne un Renāte Jankuna. Pirmā uzstāšanās plašākai  publikai bija 1. klases audzēkņiem Dzintaram Leončikam, kuru atbalstīja tētis un Keitai Kristiānai Brūniņai ar mammu.

          Savukārt 8.klavieru klases audzēknei Sonorai Balodei jau uzkrāta skatuves pieredze, daudzu gadu garumā piedaloties klavierspēles konkursos. Koncertā Sonora muzicēja kopā ar mammu un tēti, šoreiz pārsteidzot koncerta klausītājus ar ģitārspēles prasmēm (foto).

          Mūzikas studiju ”Skaņu varavīksne” pārstāvēja Selīna Kudiņa ar mammu, māsu  Mūzikas skolas flautas klases absolventi Žaneti Felsu un vecmammu Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāju Dainu Penģeroti.

         Koncertu noslēdza Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.b klases muzikālā komanda – Una Bērziņa, Rinalds Gregersons, Līva Liepiņa, Anastasija Gorpeņuka, Roberts Mačs ar klases audzinātāju Ingrīdu Bērziņu, vecākiem un atbalstītājiem. Šī klase tiešām ir īsta talantu komanda, jo visi – Una, Rinalds, Līva, Anastasija un Roberts ir arī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi!

           Visi koncerta dalībnieki tika sveikti un atbalstīti ar sirsnīgiem aplausiem. Liels paldies visām ģimenēm, kuras atbalstīja pirmo Mūzikas skolas ģimeņu sadziedāšanās koncertu. Nenoliedzami, tas ikvienai ģimenei prasīja drosmi un saņemšanos.

           Dziedāšana taču ir dabiska mūsu tautas īpašība, ko apliecina gan mūsu unikālie Dziesmu svētki, gan muzicēšana ģimenēs godu reizēs vai pēc ražīga darba cēliena, kad vienkārši visiem gribas vēl kopā būt. Tieši šādos mirkļos veidojas arī dziļi vecāku un bērnu garīgie kontakti, ģimeniskās saites, kas dzimtas satur laikmetu griežos.

           Esmu pārliecināta, ka šis pirmais koncerts ir dzinis asnus jaunai tradīcijai Pļaviņās.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Komentāri ir slēgti.