Mar 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiVecāku nedēļa

Vecāku nedēļa

          No 19. līdz 23. martam Pļaviņu Mūzikas skolā tiek organizēta Vecāku nedēļa. Šajā nedēļā audzēkņu vecāki tiek aicināti piedalīties mācību stundās, iepazīties ar bērna mācību sasniegumiem instrumentu spēlē un mūzikas teorētiskajos priekšmetos, kā arī tikties ar skolas pedagogiem.

         Vecāku nedēļas ietvaros pirmdien, 19. martā plkst. 16.15 skolā norisināsies konkurss – akcija “Izglītots mūzikas klausītājs”. Mākslas pasākumu apmeklējuma etiķete, tāpat kā mūzika un teātra māksla, gadsimtu laikā ir būtiski mainījusies. 18. gadsimtā klausītāji pat pirmatskaņojumu laikā sarunājās un baudīja vakariņas. Mocarta un viņa laikabiedru lielākā atzinība bija spontāni publikas aplausi muzicēšanas laikā. Savukārt 19. gadsimtā mākslas baudīšana vairs nebija tikai aristokrātu izklaide, koncerti kļuva pieejami plašākai publikai, un Vāgners pauda viedokli, ka publikai ar aplausiem nav jāiejaucas skaņdarba atskaņošanā un klausītājiem būtu jāatturas no mūziķus traucējošu skaņu radīšanas.

       Šodien mākslas un mūzikas pasākumu apmeklētāju galvenais labas uzvedības pamatprincips ir baudīt priekšnesumu pašiem un ar savu uzvedību netraucēt to baudīt citiem. Šis princips vienlīdz attiecināms kā uz rokkoncerta, tā operas mīļotājiem. Šo un daudzas citas interesantas, noderīgas lietas, kā arī vērtīgus padomus uzzināsiet skolotājas Maijas Kīnes un skolas audzēkņu sagatavotajā konkursā – akcijā “Izglītots mūzikas klausītājs”.

        Bet piektdien, 23.martā plkst. 19.00 Vecāku nedēļas aktivitātes noslēgsim ar mūsu skolas audzēkņu, viņu vecāku un draugu koncertu “Muzicē ģimenes!

Komentāri ir slēgti.