Mar 7, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiApceļojam Latgali!

Apceļojam Latgali!

        Marts ir aktīvs mēnesis jaunajiem mūziķiem, jo tikko atgriezušies no starptautiskā konkursa ,,Naujene Wind 2018’’ Daugavpilī, sākām gatavoties nākošajam priekšnesumam Rēzeknē.

Jau sesto reizi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola organizē Latgales mūzika skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursu. Konkursa mērķis  ir veicināt audzēkņu interesi par profesionāla mūziķa karjeras veidošanu  un attīstīt audzēkņu un pedagogu profesionālās meistarības izaugsmi Latgales reģionā.

       6. martā bija plānots uzstāties Flautas spēles un Saksofona   spēles audzēkņiem. Tāpēc žūrijā bija izcili šo jomu speciālisti –  saksofonists  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  profesors Artis Sīmanis, flautistes  Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja Inga Grīnvalde  un Latvijas Flautistu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Flautas spēles, Orķestra repertuāra un Koka pūšamo instrumentu kvinteta pasniedzēja, asociētā profesore Ilona Meija.

       Dalībnieki bija sadalīti divās grupās – 1. grupā 1.- 3.klašu audzēkņi, 2. grupā 4.- 7.klašu audzēkņi. Katram audzēknim bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi, ko katrs žūrijas loceklis vērtēja 10 ballu sistēmā (maksimālais vērtējums 30 balles).

            Pļaviņu Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja divas audzēknes – flautiste Antra Čepule 3. klase (ped. Aiva Siliņa) un saksofoniste Samanta Jansone 4. klase (ped. Kārlis Strazdiņš).

           Abas jaunās mūziķes pierādīja spēju koncentrēties un sniegt pietiekoši kvalitatīvu priekšnesumu. Patiess prieks bija uzzināt  žūrijas vērtējumu – 1. flautu grupā Antrai Čepulei  3. vieta  (23,5 balles) un  Samantai Jansonei 2. saksofonu grupā Atzinība (20 balles).

        Veiksmīgi startēt un veidot kvalitatīvus priekšnesumus audzēknēm palīdzēja nenogurstošā koncertmeistare Sigita Vilkaplātere.

         Lepojos ar mūsu skolas jaunajiem talantiem un aktīvajiem kolēģiem, kas izprot konkursu nepieciešamību skolas vārda un profesionālās meistarības spodrināšanā! Lai mums viss izdodas arī turpmāk!

Flautas pedagogs Aiva Siliņa

Komentāri ir slēgti.