Mar 3, 2017 - Aktualitātes    Nav komentāru

Veiksmīgs starts Rēzeknē!

           Tieši 1. marta agrā rītā, kad gads iesoļo pavasara mēnesī, Pļaviņu Mūzikas skolas pūtēji devās ceļa uz Rēzekni, lai piedalītos V Latgales Mūzikas skolu IP pūšaminstrumentu spēle un IP sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursā.

          Katrs konkurss tiek organizēts ar noteiktu mērķi. Šoreiz  tie bija  – rosināt audzēkņos interesi par pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātes izvēli, veicināt interesi par profesionāla mūziķa karjeras izvēli un veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

         Dalībnieki tika dalīti divās grupās: 1. grupa: 1. – 3. klašu audzēkņi, bet 2. grupa: 4. – 6. (7.) klašu audzēkņi katrā instrumentā. Konkursantu sniegumu vērtē 25 ballu sistēmā.

         Mūsu skolu pārstāvēja 3 audzēknes – Antra Čepule 2.flautas klase (ped. A.Siliņa), Krista Priede 7.flautas klase (ped. A.Siliņa) un Samanta Jansone 3.saksofona klase (ped. K. Strazdiņš). Uz skatuves jaunās mākslinieces atbalstīja koncertmeistare Sarmīte Ambaine.

       Patīkams bija rezultātu uzzināšanas brīdis, jo visas trīs jaunās mākslinieces ir ieguvušas godalgotas vietas – Antra savā pirmajā konkursā ieguva 2.vietu (21p.) jaunākajā flautas grupā, bet Krista ieguva 2.vietu (21p.)vecākajā flautas grupā.

        Īpašs prieks par Samantas veiksmi, kura jaunākajā saksofonistu grupā izcīnījusi 1.vietu (23p.).

Apsveicu kolēģi Kārli un pateicos vecākiem par atbalstu jauno mākslinieku līkumotajā ceļā uz panākumiem!

 

Pirms ceļā dodies ir jāzin, kurp iet,
Ir jāmācās atrast un nepagurt,
No slapjiem žagariem uguni kurt,
No nespodra krama dzirksteli šķilt,
Un sasildīt citus, gan pašam silt.

(J. Sirmbārdis)

Skolotāja Aiva

Atstājiet savu komentāru!