Browsing "Aktualitātes"
Mar 25, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiIzskanējis  koncerts “Muzicē ģimenes!”

Izskanējis  koncerts “Muzicē ģimenes!”

            23.martā Mūzikas skolas zālē notika 1. Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņu ģimeņu sadziedāšanās koncerts „Muzicē ģimenes!”. Koncertu vadīja Pļaviņu Mūzikas skolas kora klases skolotāja Iveta Bērziņa.

           Šī pasākuma mērķis – popularizēt muzicēšanas tradīcijas ģimenēs. Koncertā piedalījās skolas audzēkņu Loretas un Alitas Paļugu, Simonas un Kristīnes Lindenbergu,  Martas un Roberta Maču ģimenes. Vienotā kolektīvā muzicēja Mūzikas skolas audzēknes Sofija Anna Birkāne un Renāte Jankuna. Pirmā uzstāšanās plašākai  publikai bija 1. klases audzēkņiem Dzintaram Leončikam, kuru atbalstīja tētis un Keitai Kristiānai Brūniņai ar mammu.

          Savukārt 8.klavieru klases audzēknei Sonorai Balodei jau uzkrāta skatuves pieredze, daudzu gadu garumā piedaloties klavierspēles konkursos. Koncertā Sonora muzicēja kopā ar mammu un tēti, šoreiz pārsteidzot koncerta klausītājus ar ģitārspēles prasmēm (foto).

          Mūzikas studiju ”Skaņu varavīksne” pārstāvēja Selīna Kudiņa ar mammu, māsu  Mūzikas skolas flautas klases absolventi Žaneti Felsu un vecmammu Pļaviņu Mūzikas skolas skolotāju Dainu Penģeroti.

         Koncertu noslēdza Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.b klases muzikālā komanda – Una Bērziņa, Rinalds Gregersons, Līva Liepiņa, Anastasija Gorpeņuka, Roberts Mačs ar klases audzinātāju Ingrīdu Bērziņu, vecākiem un atbalstītājiem. Šī klase tiešām ir īsta talantu komanda, jo visi – Una, Rinalds, Līva, Anastasija un Roberts ir arī Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi!

           Visi koncerta dalībnieki tika sveikti un atbalstīti ar sirsnīgiem aplausiem. Liels paldies visām ģimenēm, kuras atbalstīja pirmo Mūzikas skolas ģimeņu sadziedāšanās koncertu. Nenoliedzami, tas ikvienai ģimenei prasīja drosmi un saņemšanos.

           Dziedāšana taču ir dabiska mūsu tautas īpašība, ko apliecina gan mūsu unikālie Dziesmu svētki, gan muzicēšana ģimenēs godu reizēs vai pēc ražīga darba cēliena, kad vienkārši visiem gribas vēl kopā būt. Tieši šādos mirkļos veidojas arī dziļi vecāku un bērnu garīgie kontakti, ģimeniskās saites, kas dzimtas satur laikmetu griežos.

           Esmu pārliecināta, ka šis pirmais koncerts ir dzinis asnus jaunai tradīcijai Pļaviņās.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mar 14, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiVecāku nedēļa

Vecāku nedēļa

          No 19. līdz 23. martam Pļaviņu Mūzikas skolā tiek organizēta Vecāku nedēļa. Šajā nedēļā audzēkņu vecāki tiek aicināti piedalīties mācību stundās, iepazīties ar bērna mācību sasniegumiem instrumentu spēlē un mūzikas teorētiskajos priekšmetos, kā arī tikties ar skolas pedagogiem.

         Vecāku nedēļas ietvaros pirmdien, 19. martā plkst. 16.15 skolā norisināsies konkurss – akcija “Izglītots mūzikas klausītājs”. Mākslas pasākumu apmeklējuma etiķete, tāpat kā mūzika un teātra māksla, gadsimtu laikā ir būtiski mainījusies. 18. gadsimtā klausītāji pat pirmatskaņojumu laikā sarunājās un baudīja vakariņas. Mocarta un viņa laikabiedru lielākā atzinība bija spontāni publikas aplausi muzicēšanas laikā. Savukārt 19. gadsimtā mākslas baudīšana vairs nebija tikai aristokrātu izklaide, koncerti kļuva pieejami plašākai publikai, un Vāgners pauda viedokli, ka publikai ar aplausiem nav jāiejaucas skaņdarba atskaņošanā un klausītājiem būtu jāatturas no mūziķus traucējošu skaņu radīšanas.

       Šodien mākslas un mūzikas pasākumu apmeklētāju galvenais labas uzvedības pamatprincips ir baudīt priekšnesumu pašiem un ar savu uzvedību netraucēt to baudīt citiem. Šis princips vienlīdz attiecināms kā uz rokkoncerta, tā operas mīļotājiem. Šo un daudzas citas interesantas, noderīgas lietas, kā arī vērtīgus padomus uzzināsiet skolotājas Maijas Kīnes un skolas audzēkņu sagatavotajā konkursā – akcijā “Izglītots mūzikas klausītājs”.

        Bet piektdien, 23.martā plkst. 19.00 Vecāku nedēļas aktivitātes noslēgsim ar mūsu skolas audzēkņu, viņu vecāku un draugu koncertu “Muzicē ģimenes!

Mar 9, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgti“Iepazīstam instrumentus!” Vijole  

“Iepazīstam instrumentus!” Vijole  

            8.martā Mūzikas skolas zālē pirmo reizi notika pasākumu cikla „Iepazīsim instrumentus!” pirmais pasākums.

            Goda vieta tika atvēlēta brīnišķīgajam stīgu instrumentam – vijolei. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par instrumenta uzbūvi,  uzzināt daudzus un dažādus faktus par šī skanīgā stīgu instrumenta vēsturi, par vijoļspēles attīstību, kā arī  par izcilākajiem vijolniekiem Latvijā un pasaulē.

            Savas vijoļspēles prasmes demonstrēja Mūzikas skolas vijoles klases audzēknes Denija Krūmiņa, Kristīne Lindenberga, Sofija Anna Birkāne, Elīna Upeniece (koncertmeistare Sigita Vilkaplātere). Klausījāmies arī pasaulslavenus mūziķus video ierakstos.

Vijoles klase pedagogs  Sarmīte Viola Kokamegi

Mar 7, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiApceļojam Latgali!

Apceļojam Latgali!

        Marts ir aktīvs mēnesis jaunajiem mūziķiem, jo tikko atgriezušies no starptautiskā konkursa ,,Naujene Wind 2018’’ Daugavpilī, sākām gatavoties nākošajam priekšnesumam Rēzeknē.

Jau sesto reizi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola organizē Latgales mūzika skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursu. Konkursa mērķis  ir veicināt audzēkņu interesi par profesionāla mūziķa karjeras veidošanu  un attīstīt audzēkņu un pedagogu profesionālās meistarības izaugsmi Latgales reģionā.

       6. martā bija plānots uzstāties Flautas spēles un Saksofona   spēles audzēkņiem. Tāpēc žūrijā bija izcili šo jomu speciālisti –  saksofonists  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas  profesors Artis Sīmanis, flautistes  Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja Inga Grīnvalde  un Latvijas Flautistu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Flautas spēles, Orķestra repertuāra un Koka pūšamo instrumentu kvinteta pasniedzēja, asociētā profesore Ilona Meija.

       Dalībnieki bija sadalīti divās grupās – 1. grupā 1.- 3.klašu audzēkņi, 2. grupā 4.- 7.klašu audzēkņi. Katram audzēknim bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi, ko katrs žūrijas loceklis vērtēja 10 ballu sistēmā (maksimālais vērtējums 30 balles).

            Pļaviņu Mūzikas skolu šajā konkursā pārstāvēja divas audzēknes – flautiste Antra Čepule 3. klase (ped. Aiva Siliņa) un saksofoniste Samanta Jansone 4. klase (ped. Kārlis Strazdiņš).

           Abas jaunās mūziķes pierādīja spēju koncentrēties un sniegt pietiekoši kvalitatīvu priekšnesumu. Patiess prieks bija uzzināt  žūrijas vērtējumu – 1. flautu grupā Antrai Čepulei  3. vieta  (23,5 balles) un  Samantai Jansonei 2. saksofonu grupā Atzinība (20 balles).

        Veiksmīgi startēt un veidot kvalitatīvus priekšnesumus audzēknēm palīdzēja nenogurstošā koncertmeistare Sigita Vilkaplātere.

         Lepojos ar mūsu skolas jaunajiem talantiem un aktīvajiem kolēģiem, kas izprot konkursu nepieciešamību skolas vārda un profesionālās meistarības spodrināšanā! Lai mums viss izdodas arī turpmāk!

Flautas pedagogs Aiva Siliņa

Mar 5, 2018 - Aktualitātes    Komentāri ir izslēgtiVispārējo klavieru festivāls

Vispārējo klavieru festivāls

      Šī gada 2. martā Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā notika V Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs.      

      Festivāla mērķis ir pilnveidot audzēkņu publiskās uzstāšanās pieredzi, dodot iespēju labākajiem audzēkņiem nodemonstrēt savas prasmes klavierspēlē, jo ikdienā viņi apgūst citus mūzikas instrumentus – vijoli, pūšaminstrumentus, akordeonu  vai vokālo mākslu.

      Šogad festivāla dalībnieku programmās bija jāiekļauj Skandināvijas un Baltijas valstu komponistu skaņdarbi. 

      Dalībnieki uzstājās gan klavieru solo, gan klavieru ansambļos, gan ansambļos klavierēm ar dažādiem instrumentiem vai vokālu.

Festivālā piedalījās vairāk kā 50 audzēkņi no 15 Latvijas Mūzikas skolām un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas.

         Dalībnieku vidū bija arī mūsu skolas 6. klases audzēkne Una Bērziņa (ped. Sigita Vilkaplātere). Mūzikas skolā Una apgūst vijoles spēli, taču šoreiz Una rādīja savas klavierspēles prasmes, atskaņojot divus skaņdarbus. Una šādā festivālā piedalījās jau otro gadu. Katra uzstāšanās publikas priekšā pilnveido un attīsta apgūtās prasmes, dod iespēju noklausīties arī citu mūzikas skolu audzēkņu sniegumu.

Liels paldies Unas vecākiem par atsaucību un atbalstu!

Klavierspēles skolotāja Sigita Vilkaplātere

Lapas:«1...567891011...19»