Browsing "Kontakti"
Apr 5, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiLai skan mūzika visā pasaulē!

Lai skan mūzika visā pasaulē!

              Mūzika uzrunā katru, raisot pozitīvas emocijas un vairojot labas domas. Tā ir māksla, kuras valodu saprot ikviens. Klausoties mūziku, nevajag vārdus, ar daudzveidīgiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem tā spēj uzrunāt klausītāju viņam saprotamā veidā. Savulaik Vēbers K. rakstīja: “Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda”.

            Aprīļa mēnesī mūzikas teorijas stundās Pļaviņu Mūzikas skolas skolēni iepazīst interesanto, bagāto ukraiņu mūzikas kultūras mantojumu. Solfedžo stundās skolēni dzied ukraiņu tautasdziesmas, mūzikas literatūrā ir iespēja klausīties ievērojamāko Ukrainas komponistu muzikālos darbus un izzināt komponistu dzīvesstāstus. Tā iepazīts gan Nikolaja Lisenko (ukr. Микола Лисенко) https://www.youtube.com/watch?v=s1lGYjao6dQ, gan Dmitrija Bortņanska, gan Konstantīna Meladzes dzīves gājums, gan muzikālais mantojums.

            Pievienojoties Lunačarska teiktajam, ka “vārds un darbība iegūst augstu, cildenu nozīmību, kad mūzika tos paceļ uz saviem spārniem”, Pļaviņu Mūzikas skolas mūziķi pievienojas miera sveicienam, laba vēlējumiem un cerībai, ka mūzika atgriezīsies arī Ukrainas mājās, skolās un koncertzālēs.

Maija Kīne, Pļaviņu Mūzikas skolas mūzikas teorijas skolotāja

Apr 4, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPļaviņu Mūzikas skolas vārds izskan Rumānijā

Pļaviņu Mūzikas skolas vārds izskan Rumānijā

        Marta beigās Timišoarā Rumānijā notika attālinātais VII International Art “LiveMuseArt” festivāls, kurā piedalījās Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi Gustavs Briedis 1. klavieru klase un Matīss Briedis 2. klavieru klase. Gustavs piedalījās visjaunāko dalībnieku A grupā  (6-8 gadi), bet Matīss B grupā (9-10). Dalībnieku sniegumu vērtēja starptautiska žūrija, izvērtējot iesūtītos video YouTube formātā. Prieks un gandarījums bija uzzinot rezultātus un saņemot diplomus. Gustavs šajā festivālā ieguva 1. vietu un arī Matīss ieguva 1. vietu. Abus jaunos pianistus dalībai festivālā sagatavoja skolotāja Sigita Vilkaplātere.

         Paldies vecākiem par atbalstu un jaunajiem pianistiem par uzcītību un vēlmi apgūt klavierspēli.

Sveicam 1. klavieru klases audzēkni Gustavu Briedi ar iegūto 1. vietu VII International Art “LiveMuseArt” festivālā un 2. klavieru klases audzēkni Matīsu Briedi ar iegūto 1. vietu VII International Art “LiveMuseArt” festivālā un lepojamies ar sasniegumiem!

Sigita Vilkaplātere, Gustava un Matīsa klavieru skolotāja

Mar 30, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiGaidot skolas jubileju, organizējam konkursu jaunajiem vijolniekiem

Gaidot skolas jubileju, organizējam konkursu jaunajiem vijolniekiem

           Šī gada rudenī atzīmēsim Pļaviņu Mūzikas skolas 65 gadu jubileju. Godinot skolas pirmo direktoru un vijoles spēles pedagogu Tālivaldi Mekšu  (1915.-1986.), aizsāksim jaunu tradīciju – ikgadēju konkursu rīkošanu  jaunajiem talantīgajiem vijolniekiem, Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem.

              Tālivalža Mekša 1. jauno vijolnieku konkurss norisināsies 25. novembrī Pļaviņu Mūzikas skolā.

KONKURSA  NOLIKUMS

PIETEIKUMS

(Foto – Tālivaldis Mekšs)

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

Mar 29, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiPūtēji konkursos pierāda sevi

Pūtēji konkursos pierāda sevi

        Attālinātais darbs ir licis apgūt jaunas prasmes video veidošanā un devis iespēju piedalīties visdažādākajos konkursos. Tiem sākām gatavoties jau laicīgi un nu – beidzot ir arī rezultāti.

      Gatavošanās konkursam ir nopietns papildus darbs, kas izdodas tikai uzņēmīgākajiem audzēkņiem. Tāpēc patiess prieks, ka mūsu salīdzinoši nelielā skola spēj veiksmīgi konkurēt starptautiskajos konkursos, muzicējot kopā ar dažādu valstu jaunajiem māksliniekiem. Protams, ka tas ir arī pedagogu nopelns, tāpēc vislielākās uzslavas kolēģēm – koncertmeistarēm Sigitai Vilkaplāterei un Sarmītei Ambainei par drošo atbalsta plecu, gatavojoties un sniedzot priekšnesumus. Saņemot konkursu rezultātus, esmu lepna, ka Kārlis Strazdiņš ir bijis arī mans skolotājs un joprojām augstvērtīgi gatavo jaunos mūziķus.

        Laika posmā no februāra līdz martam piedalījāmies divos attālinātos konkursos, kur jauno mūziķu iesūtītos video ierakstus 25 ballu sistēmā izvērtēja daudznacionāla žūrija.

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ”Naujene Wind 2022”( attālināti)-

Artjoms Šlems 1. saksofona klase-  2.vieta (20 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Kaiva Annika Avotiņa 4. flautas klase-  3.vieta (19.8 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere;

Antra Čepule 7. flautas klase-  Diploms (17.9 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere.

III STARPTAUTISKAIS PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS „WIND STARS 2022”(attālināti)-

Artjoms Šlems 1. saksofona klase- 1.vieta (23 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Ričards Krūmiņš 1. eifonija klase- 2.vieta (20.5 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Armands Striķis 2. saksofona klases-  2.vieta (20.67 p.) ped. K. Strazdiņš, kcm S. Ambaine;

Kaiva Annika Avotiņa 4. flautas klase-  3.vieta (19.88 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere;

Antra Čepule 7. flautas klase-  3.vieta (18.27 p.) ped. A. Siliņa, kcm S. Vilkaplātere.

Apsveicu audzēkņus un kolēģus ar panākumiem un novēlu veiksmi turpmākajos konkursos!

Metodiskās komisijas “Pūšaminstrumentu spēle” vadītāja Aiva Siliņa

Mar 2, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiAtbalstīts projekts jaunu klavieru iegādei

Atbalstīts projekts jaunu klavieru iegādei

          Piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā, finansējumu 3000 EUR apmērā jauna pianīna iegādei ieguvis Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogu izstrādātais projekts.

         Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

         Jauna pianīna iegāde nodrošinās Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem mūsdienu prasībām  atbilstošus apstākļus mācību darbam, kā arī veicinās skolas  konkurētspēju.

Feb 9, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiLekcija “Mūzika kultūras kanonā” Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem

Lekcija “Mūzika kultūras kanonā” Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem

           Februāra mēnesis Pļaviņu Mūzikas skolas kolektīvam sākās ar vērtīgu, interesantu un saistošu pasākumu – tiešsaistes nodarbību “Mūzika kultūras kanonā”. 3. februārī IT daudzveidīgā pielietojuma iespējas nodrošināja tikšanos mūsu skolas audzēkņiem (gan tiem, kas pilnveido spējas, prasmes un iemaņas skolā, gan arī audzēkņiem, kas karantīnas dēļ mācās attālināti) ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatori, ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģi Anitu Smelteri.

          Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu un piederības izjūtu Latvijai. Latvijas Nacionālā bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatores Anitas Smelteres aizraujošais vēstījums, spilgtie muzikālie piemēri, āķīgi izveidotie jautājumi topošajos mūziķos izraisīja gan pozitīvas emocijas, gan interesi.

             Kultūru veido visu veidu mākslas darbi (tas, ko radījuši rakstnieki, mākslinieki, dizaineri, mūziķi, arhitekti, fotogrāfi un kino veidotāji), tradīcijas, simboli, uzskati. Kultūras kanonā ir apkopotas kultūras vērtības, kuras var uzskatīt par tautai raksturīgām. Ir ļoti būtiski apzināties kultūras parādības, kuras cilvēki uzskata par pietiekami vērtīgām, lai saglabātu no paaudzes paaudzē. Tieši skolas laiks un šādas tikšanās ir labs starts sava gara mantojumā apzināšanā.

              Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem ļoti patika lektores Anitas Smelteres interesantais stāstījums, videoierakstu demonstrējums un aizraujošā zināšanu pārbaudes spēle nodarbības beigās.

Kaiva Annika Avotiņa: “Man visvairāk patika klausīties informāciju par visiem komponistiem un viņu sacerētajā dziesmām, kantātēm, simfonijām, solo dziesmām. Diemžēl bija tikai 12 komponisti, vēlējos vairāk. Interesanta spēle, kas uzlabo redzes atmiņu.”

Leo Roziņš: “Man ļoti patika! Bija interesanti! Varēja atkārtot Pļaviņu Mūzikas skolā mācīto un uzzināt arī ko jaunu.”

Renārs Valdbergs: “Bija ļoti interesanti un noderīgi!”

Amanda Rudzīte: “Pasākums bija interesants. Lielu daļu no lekcijas laikā paustās informācijas jau zināju, bet kopumā bija ļoti izzinoši, vērtīgi un saistoši!”

Markus Romans Varlamovs: “Paldies Anitai Smelterei par sagatavoto informāciju, interesanto nodarbību, ieguldīto darbu!”

Sofija Anna Birkāne: “Es šodien uzzināju ka ir tāds Latvijas vērtību saraksts. Vēl uzzināju daudz ko jaunu par komponistiem. Bija interesanti beigās piedalīties zināšanu pārbaudē, meklēt un savienot kartītes. Protams, ka vēlētos vēl šādas stundas. Ļoti interesanti uzzināt kaut ko jaunu par mūsu pašu Latviju.”

Keita Kristiāna Brūniņa: “Nodarbība bija ļoti interesanta. Uzzināju jaunus faktus par komponistiem. Pašās beigās bija atmiņas spēle, kura man patika.”

           Paldies par neaizmirstamo notikumu, neklātienes tikšanos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatori, ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģi Anitu Smelteri un izzinošo nodarbību!

Maija Kīne, Pļaviņu Mūzikas skolas teorijas skolotāja

Jan 7, 2022 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSveicam un lepojamies!

Sveicam un lepojamies!

            Gada nogalē trīs Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Starptautiskā konkursā “Muzikalka Lida” Baltkrievijā. Baltkrievijas pilsēta Lida ir Pļaviņu kaimiņu pilsētas – Jēkabpils sadraudzības pilsēta. Esam priecīgi, ka visi trīs konkursa dalībnieki ieguvuši godalgotas vietas.

            Sveicam 1. saksofona klases audzēkni Artjomu Šlemu (ped. K. Strazdiņš) ar konkursā iegūto 3. vietu, 4. akordeona klases audzēkni Renāru Valdbergu (ped. J. Nitecka) un 5. klavieru klases audzēkni Kristapu Krūmiņu (ped. S. Ambaine) ar konkursā iegūtajiem Atzinības rakstiem!

 

 

Dec 31, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSveicam Matīsu ar atkārtotiem panākumiem konkursā!

Sveicam Matīsu ar atkārtotiem panākumiem konkursā!

2021. gada decembra nogale Pļaviņu Mūzikas skolā izskanējusi klavieru mūzikas skaņās un mūzikas skolas vārds izskanējis VIII Starptautiskajā konkursā “Zelta Olimps”, kurš attālināti norisinājās no 25.-30. decembrim Krievijā, Kurgānā. Arī šajā konkursā dalībnieku sniegums tika vērtēts pēc iesūtītā video ieraksta You Tube, ievērojot konkursa rīkotāju izvirzītās prasības un kritērijus.

            VIII Starptautiskajā konkursā “Zelta Olimps” piedalījās Pļaviņu Mūzikas skolas 2.klavieru klases audzēknis Matīss Briedis. Matīss piedalījās nominācijā – klavieres (solo izpildītājs), vecuma grupā 9-11 gadi. Konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija no dažādām valstīm  – Polijas, Nīderlandes, Izraēlas, Krievijas u.c..

                    30. decembrī konkursa rīkotāju mājas lapā tika ievietoti konkursa rezultāti.

               Prieks, lepnums un  gandarījums par ieguldīto darbu, jo Matīss šajā konkursā ieguvis diplomu un kļuvis par 3.pakāpes laureātu.   Sveicam Pļaviņu Mūzikas skolas 2.klavieru klases audzēkni Matīsu Briedi ar iegūto 3.pakāpes laureāta diplomu VIII Starptautiskajā konkursā “Zelta Olimps”.

Sigita Vilkaplātere, Matīsa klavierspēles skolotāja

Dec 29, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiSveicam Matīsu Briedi ar 3.vietu Starptautiskā konkursā!

Sveicam Matīsu Briedi ar 3.vietu Starptautiskā konkursā!

        Decembra mēnesī Maskavā notika Starptautiskais konkurss ”Internacional Music Moskow Competition”. Lai piedalītos konkursā bija jāsagatavo un You Tube jānosūta uzfilmēts video ieraksts ar skaņdarbu izpildījumu, ievērojot visus konkursa rīkotāju noteiktos kritērijus. Tā bija jauna pieredze, gan filmējot video ierakstu, gan piedaloties konkursā attālināti, kā arī veicot saraksti ar konkursa rīkotājiem krievu un angļu valodā.

       Konkursā dalībnieki piedalījās 8 nominācijās un piecās vecuma grupās. No Pļaviņu Mūzikas skolas šajā konkursā piedalījās 2. klavieru klases audzēknis Matīss Briedis. Matīss piedalījās nominācijā  solo  piano (klavieres) , vecuma grupā 7-9 gadi.

      Jauno pianistu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija – Pablo Miro (Meksika) un Vagner Mery (Vācija). Konkursā piedalījās jaunie pianisti  no Krievijas, Lietuvas, Rumānijas, Vjetnamas, Slovākijas, Ķīnas, Ukrainas, Bulgārijas.

         Matīss līdz šim bija piedalījies pianista Riharda Plešanova meistarklasē, taču konkursā piedalījās pirmo reizi, tāpēc bija  liels prieks un   gandarījums, ka saņemot konkursa rezultātus, uzzinājām, ka Matīss konkursā ir ieguvis 3.vietu.

       Apsveicam Pļaviņu Mūzikas skolas 2.klavieru klases audzēkni Matīsu Briedi ar iegūto 3.vietu Starptautiskajā konkursā “Internacional Music Moskow Competition”.

Sigita Vilkaplātere, Matīsa klavierspēles skolotāja

Dec 24, 2021 - Kontakti    Komentāri ir izslēgtiZiemassvētki Mūzikas skolā!

Ziemassvētki Mūzikas skolā!

                Ziemassvētkus gaidām visi. Tomēr visvairāk tos gaida bērni. Prieks, ka Ziemassvētku rūķis šajā gadā garām nepagāja mūsu Mūzikas skolai.

Tā kā Ziemassvētku laikā rūķiem darba ir ļoti daudz, tad šajā tikšanās reizē viņš vēlējās satikt mūsu skolas mazākos bērnus – 1. un 2. klašu  audzēkņus. Tad nu stāstījām kā pagājis šis gads un muzicējām no sirds!

 

Lapas:«1...11121314151617...26»